Wrocław – Uprawnienia elektroenergetyczne do 1 kV

Wrocław – Uprawnienia elektroenergetyczne do 1 kV

Wrocław – Uprawnienia elektroenergetyczne do 1 kV

 

Cel kursu: Przygotowanie słuchaczy do egzaminu na uzyskanie uprawnień elektrycznych do 1kV w wybranym zakresie eksploatacji określonych urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV. Przypominamy, że zgodnie ze zmianą  ustawy PRAWO ENERGETYCZNE (Dz. U. Z 2005r. nr 62 poz. 552) z dniem 3 maja 2010 roku straciły ważność wszystkie uprawnienia kwalifikacyjne wydane bezterminowo na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów.
Warunki stawiane uczestnikom kursu:

Kandydaci na kurs uprawnień elektroenergetycznych do 1 kV powinni złożyć wniosek z dokładnym określeniem zakresu uprawnień kwalifikacyjnych, które zamierzają uzyskać.
Absolwent kursu będzie znał:

  • budowę oraz zasady doboru i stosowania wybranych urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV,
  • zasady prawidłowego wykonywania instalacji elektroenergetycznych,
  • zasady przyłączania urządzeń,
  • zakres i terminy wykonywania podstawowych czynności podczas eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych,
  • przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy,
  • zasady uwalniania porażonych spod napięcia oraz udzielania pierwszej pomocy,
  • organizację ochrony przeciwpożarowej, sprzęt przeciwpożarowy i sposób jego użycia,
  • przepisy dotyczące przyłączania instalacji i urządzeń do sieci,
  • wymagania dotyczące prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej,
  • przepisy dotyczące zakresu działania Urzędu Regulacji Energetyki.

Po ukończeniu kursu uprawnień elektroenergetycznych do 1kV słuchacz otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632).

W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną działającą przy DZDZ powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki absolwent kursu uprawnień elektroenergetycznych do 1kV otrzymuje stosowne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji określonych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.

Szczegółowa tematyka egzaminu na uprawnienia energetyczne POBIERZ

Czas trwania: 16 godzin
Terminy: 17-18.06.2021 (On-Line )
Cena: 750,00 zł/os. (w tym opłata za egzamin 260,00 zł)
Inne:  materiały drukowane i elektroniczne
Kontakt: Joanna Skoczylas, Dorota Ozga 71 344-28-12, okz.biskupia@dzdz.edu.pl
   

 

Skontaktuj się z Ośrodkiem we Wrocławiu korzystając z poniższego formularza:

* - oznacza pole wymagane

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w witrynie internetowej dostępnej pod adresem dzdz.edu.pl jest Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Biskupiej 10a. Każda osoba podająca dane osobowe czyni to dobrowolnie i ma prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na sformułowane pytanie i kontynuowanie ewentualnej dalszej korespondencji.

Facebook