Wrocław – Szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin – SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE

Wrocław – Szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin – SZKOLENIE UZUPEŁNIAJĄCE

1 (5)

Cel:

Celem szkolenia jest odnowienie zaświadczenia w zakresie środków ochrony roślin na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 08 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013, poz.554)

Wymagania wstępne stawiane uczestnikom:

  • pracownicy firm oraz punktów zajmujących się obrotem i konfekcjonowaniem środków ochrony roślin.

Program szkolenia obejmuje:

  • wybrane zagadnienia w zakresie  przepisów prawnych,
  • charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin,
  • integrowana ochrona roślin – aktualizacja wiedzy,
  • technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin – aktualizacja wiedzy,
  • zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko – aktualizacja wiedzy,
  • BHP przy sprzedaży i stosowaniu środków ochrony roślin – aktualizacja wiedzy.

Kurs kończy się egzaminem, który przeprowadza Komisja Egzaminacyjna powołana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
W wyniku pozytywnego zdania egzaminu absolwent otrzymuje stosowne zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Zaświadczenie  ważne jest przez okres 5 lat.
Czas trwania: 7 godzin
Terminy:  20.06.2021 
Cena: szkolenie uzupełniające: 250zł/os.
Inne:  materiały drukowane
Kontakt: Joanna Skoczylas, Dorota Ozga tel. 71 344 28 12, okz.biskupia@dzdz.edu.pl
   

 

Skontaktuj się z Ośrodkiem we Wrocławiu korzystając z poniższego formularza:

* - oznacza pole wymagane

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w witrynie internetowej dostępnej pod adresem dzdz.edu.pl jest Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Biskupiej 10a. Każda osoba podająca dane osobowe czyni to dobrowolnie i ma prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na sformułowane pytanie i kontynuowanie ewentualnej dalszej korespondencji.

 

Facebook