Wrocław – Szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin

Wrocław – Szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin

 

1 (4)

 

Cel:

Celem szkolenia w zakresie doradztwa dotyczącego  ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN  jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami z zakresu wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin.

Szkolenie prowadzone jest jako:

  • PODSTAWOWE dla osób, które po raz pierwszy chcą zdobyć uprawnienia.

 

Program szkolenia ŚOR obejmuje następującą tematykę:

  • wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych,
  • charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin,
  • integrowana ochrona roślin,
  • techniki wykonywania zabiegów w ochronie roślin,
  • zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko,
  • bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin.

 

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez organizatora szkolenia. Pozytywna ocena z egzaminu stanowi podstawę do wydania zaświadczenia o jego ukończeniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (ŚOR).

Czas trwania: 24 godz.
Terminy: 18-19.06.2021 r. 
Cena: 550 zł/os. – szkolenie podstawowe przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  materiały drukowane i elektroniczne
Osoba do kontaktu: Joanna Skoczylas, Dorota Ozga tel. 71 344 28 12, okz.biskupia@dzdz.edu.pl      

 

Skontaktuj się z Ośrodkiem we Wrocławiu korzystając z poniższego formularza:

* - oznacza pole wymagane

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w witrynie internetowej dostępnej pod adresem dzdz.edu.pl jest Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Biskupiej 10a. Każda osoba podająca dane osobowe czyni to dobrowolnie i ma prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na sformułowane pytanie i kontynuowanie ewentualnej dalszej korespondencji.

 

 

 

Facebook