Wrocław – Kurs spawania metodą TIG

Wrocław – Kurs spawania metodą TIG

Kurs spawania stali nierdzewnych, wysokostopowych elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych (TIG)

 
Cel:Celem zajęć jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu zgodnie z wytycznym Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.   

 
Na kurs mogą zostać przyjęci kandydaci, którzy:
    

  • ukończyli co najmniej szkołę podstawową lub szkołę zawodową,
  • ukończyli 18 rok życia,
  • posiadają zdolność do wykonywania zawodu spawacza, potwierdzoną świadectwem lekarskim.

W kursie uczestniczyć mogą także spawacze posiadający Książkę Spawacza, którzy chcą poszerzyć posiadane uprawnienia spawalnicze o nową metodę spawania.Absolwent kursu uzyskuje wiedzę i umiejętności do samodzielnego i bezpiecznego wykonywania zawodu spawacza.

W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej absolwent otrzymuje: Książkę Spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza.Egzamin przeprowadza Komisja Spawalnicza powołana przy Dolnośląskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.   

ZAPRASZAMY !!!

Czas trwania: 103 godziny, w tym 23 godziny zajęć teoretycznych i 80 godzin zajęć praktycznych
Terminy: NABÓR TRWA
zajęcia codziennie, w dni powszednie, w godz. od 16:00 do 20:00
Cena: 2 100 zł/os. dla klientów indywidualnych
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  do dyspozycji słuchaczy podręczniki z zakresu spawalnictwa
Osoba do kontaktu: Dorota Ozga, Joanna Skoczylas tel. 71 343 68 30, 71 344 28 12
   

Skontaktuj się z Ośrodkiem we Wrocławiu korzystając z poniższego formularza:

* - oznacza pole wymagane

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w witrynie internetowej dostępnej pod adresem dzdz.edu.pl jest Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Biskupiej 10a. Każda osoba podająca dane osobowe czyni to dobrowolnie i ma prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na sformułowane pytanie i kontynuowanie ewentualnej dalszej korespondencji.

Facebook