Wrocław – Kurs operator koparki jednonaczyniowej kl. III

Wrocław – Kurs operator koparki jednonaczyniowej kl. III

 

machine-3023876_1280

Cel:

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora maszyn i urządzeń roboczych, budowlanych i drogowych w zakresie III klasy uprawnień.
 

Wymagania stawiane uczestnikom:

 

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn określonej specjalności,
  • udokumentowanie miesięcznego stażu pracy w obsłudze techniczno-eksploatacyjnej maszyn określonej specjalności. W przypadku braku takiego stażu -kandydat musi odbyć w ośrodku dodatkowe zajęcia praktyczne, trwające co najmniej 26 godzin.
 
Powyższe informacje muszą być potwierdzone na wniosku o przyjęcie na kurs.

Program kursu:

1. Użytkowanie eksploatacyjne

2. Dokumentacja techniczna

3. Bezpieczeństwo i higiena pracy

4. Podstawy elektrotechniki

5. Silniki spalinowe

6. Elementy hydrauliki

7. Budowa koparek jednonaczyniowych

8. Technologia robót

9. Zajęcia praktyczne

Kurs kończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Po jego pozytywnym zaliczeniu uczestnicy otrzymuje stosowne Świadectwo i Książeczkę operatora maszyn roboczych z odpowiednim wpisem.

ZAPRASZAMY !!! 

Czas trwania: 134 godzin: w tym zajęcia teoretyczne 52 godzin, zajęcia praktyczne 82 godzin 
 Termin:

Nabór trwa

zajęcia codziennie, od poniedziałku do piątku w godz. od 16:00 do 20:00, w soboty w godz. od 8:00 do 16:00 (dla firm i przedsiębiorstw istnieje możliwość sfinansowania  szkolenia z Krajowego Funduszu Szkoleniowego)

Cena: 1850 zł/os 
(cena kursu obejmuje materiały szkoleniowe, badania lekarskie, egzamin państwowy przed Komisją IMBiGS )przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:   
Osoba do kontaktu: Joanna Skoczylas, Dorota Ozga kontakt tel. 71 343 18 14, 71 344 28 12, 71 343 68 30
   

 

 

Skontaktuj się z Ośrodkiem we Wrocławiu korzystając z poniższego formularza:

* - oznacza pole wymagane

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w witrynie internetowej dostępnej pod adresem dzdz.edu.pl jest Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Biskupiej 10a. Każda osoba podająca dane osobowe czyni to dobrowolnie i ma prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na sformułowane pytanie i kontynuowanie ewentualnej dalszej korespondencji.

Facebook