Wrocław – Certyfikat Kompetencji Zawodowych dla Przewoźników

Wrocław – Certyfikat Kompetencji Zawodowych dla Przewoźników

1 (1)

Cel kursu:
Celem kursu jest  teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do zdania egzaminu państwowego i uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych  w zakresie transportu drogowego rzeczy i osób.

Kurs obejmuje tematy:

– wybrane zagadnienia z prawa cywilnego,

– wybrane zagadnienia z prawa handlowego,

– prawo socjalne,

– wybrane zagadnienia z prawa podatkowego,

– działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa,

– dostęp do rynku usług transportowych,

– normy techniczne i techniczne aspekty działalności,

– bezpieczeństwo drogowe.

Po ukończeniu kursu na certyfikat kompetencji zawodowych dla przewoźników, w celu uzyskania certyfikatu kandydat zdaje egzamin państwowy przed komisją powołaną przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie.

Koszt egzaminu państwowego wynosi: 800,00 zł – płatne na konto ITS.
Szczegółowe informacje na temat egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych dla przewoźników, zakresu egzaminowania oraz terminów znajdują się na stronie ITS – www.its.waw.pl

 

Czas trwania: 41 godzin (6 spotkań)
Terminy: 07-14.06.2021 r. 
zajęcia: 2 piątki  i 2 soboty i 2 niedziele
Egzamin państwowy organizowany w terminie ustalonym przez ITS 
Cena kursu: 940,00 zł/os.
Inne:  podręcznik na własność dla kursanta
Kontakt: Joanna Skoczylas, Dorota Ozga tel. 71 344 28 12 , okz.biskupia@dzdz.edu.pl
   

Skontaktuj się z Ośrodkiem we Wrocławiu korzystając z poniższego formularza:

* - oznacza pole wymagane

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w witrynie internetowej dostępnej pod adresem dzdz.edu.pl jest Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Biskupiej 10a. Każda osoba podająca dane osobowe czyni to dobrowolnie i ma prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na sformułowane pytanie i kontynuowanie ewentualnej dalszej korespondencji.

.

 

 

Facebook