Sztuka prezentacji, czyli wystąpienia publiczne by Steve Jobs

Sztuka prezentacji, czyli wystąpienia publiczne by Steve Jobs

Prezentacje oraz publiczne wystąpienia są ważną częścią pracy i często decydują o sukcesie na wielu stanowiskach.

Od skuteczności prezentacji i umiejętności przekazywania informacji, oraz sposobu prowadzenia spotkania, zależy owocna współpraca z klientami i dostawcami, a także współpracownikami, szefami, podwładnymi czy partnerami w biznesie.

Często sukces dobrego prezentera zależy w 20% od wrodzonego talentu a w 80% od wykorzystania odpowiednio wyuczonych technik oddziaływania na odbiorcę.

Cel

Nabycie przez uczestników umiejętności konstruowania efektywnych prezentacji. Zapoznanie z praktycznymi narzędziami i możliwościami wykorzystania prezentacji do osiągania założonych celów wraz elementami autoprezentacji.

Autoprezentacja:

 • autoprezentacja, jako styl wywierania wpływu na innych ludzi,
 • tworzenie i utrzymanie efektu pierwszego wrażenia,
 • kreowanie pożądanego wizerunku personalnego,
 • wizerunek statyczny – wygląd zewnętrzny,
 • wizerunek dynamiczny – mowa ciała,
 • operowanie głosem (m. in. oddech, tempo),
 • kontakt wzrokowy, uśmiech, mimika,
 • proksemika (operowanie dystansem przestrzennym),
 • kinezjetyka (postawa, witanie, poruszanie, gestykulacja),


Wystąpienia publiczne – zasady prezentacji siebie i tematu
:

 • skuteczne przekonywanie i perswazja,
 • odbiorca – jak dopasować przekaz do słuchaczy?
 • praca z głosem – ćwiczenia,
 • techniki radzenia sobie z tremą i zdenerwowaniem,
 • elementy autoprezentacji w czasie wystąpień – jak wykorzystać język ciała.


P
rezentacja i jej konstrukcja:

 • zasady przygotowania prezentacji,
 • techniki rozpoczęcia prezentacji, czyli jak zrobić dobry wstęp,
 • ćwiczenie umiejętności wzbudzenia zainteresowania audytorium i przykucia uwagi,
 • dowiedzenie swojej wiarygodności, zrobienie dobrego wrażenia,
 • style odbioru informacji
 • efekt początku i końca, wyróżnienia, powtórzenia,
 • rozwinięcie, czyli jak konstruować prezentację,
 • odpowiadanie na pytania, radzenie sobie z wątpliwościami,
 • zamknięcie prezentacji – techniki
 • przekaz wizualny – kiedy go wykorzystywać oraz zasady stosowania pomocy wizualnych.

Facebook