Polityka prywatności

Polityka prywatności

(--- wersja 1.3 z dnia 22 maja 2018 r. ---)

Niniejszy dokument zawiera informacje na temat zasad gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników korzystających z witryny internetowej, których Administratorem jest Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, z późn. zm.) – zwanego dalej „RODO”

 1. Gromadzenie danych

Witryna prowadzona przez Administratora jest dostępna pod adresem dzdz.edu.pl. Można uzyskać do niej dostęp także dzięki przekierowaniu adresów  dzdz.com.pl,  dzdz.wroclaw.pl  i dzdz.wroc.pl. Korzystanie z Witryny nie wymaga żadnej rejestracji. Jeśli jednak Użytkownik będzie chciał zapisać się na kurs lub szkolenie, skorzystać z formularza kontaktowego lub zostać abonentem Newslettera, Administrator będzie wymagał podania przez Użytkownika niektórych jego danych osobowych.

W przypadku zapisu na kursy i szkolenia, w formularzu rejestracyjnym dostępnym pod adresem dzdz.edu.pl/rejestracja, wymagamy podania przez Użytkownika: imienia, nazwiska, adresu e-mail i numeru telefonu kontaktowego oraz dla firm także jej nazwy i numeru NIP. Dodatkowo formularz ten wymaga akceptacji niniejszej Polityki prywatności i Regulaminu oraz umożliwia wyrażenie zgody na zapis do naszego Newslettera.

W formularzu kontaktowym, dostępnym pod adresem dzdz.edu.pl/kontakt wymagamy podania przez Użytkownika: imienia i nazwiska, adresu e-mail, telefonu kontaktowego oraz tematu i treści przesyłanej wiadomości.

W przypadku skorzystania z formularza zapisu do naszego Newslettera, dostępnego na stronie głównej, wymagamy podania przez Użytkownika wyłącznie adresu email.

Szczegółowe zasady trybu zapisywania się na kursy i szkolenia poprzez formularz rejestracji, zostały przez nas opisane w Regulaminie dokonywania zapisów w systemie on-line na kursy i szkolenia organizowane przez Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu.

Osoby chcące zapisać się na kurs lub szkolenie przez formularz rejestracyjny, chcące skorzystać z formularza kontaktowego lub zostać abonentem Newslettera muszą być pełnoletnie. Zapisu nie mogą dokonywać zatem osoby, które nie ukończyły 18 roku życia.

Podanie przez Użytkownika wszystkich przedstawionych danych osobowych jest w pełni dobrowolne i oznacza, że wyraża on zgodę na ich przetwarzanie przez Administratora zgodnie z art.7 RODO. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

W trakcie wizyty w Witrynie możemy również gromadzić niektóre dane pobierane automatycznie przez serwer lub oprogramowanie firm trzecich (np. Google Analylitcs) takie jak: adres IP, czas wejścia i pobytu na stronie, źródło wejścia na stronę, typ i wersję przeglądarki oraz systemu operacyjnego.

 2. Sposób wykorzystania danych osobowych

Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym będą wykorzystane do kontaktowania się z Użytkownikiem w celu organizacji kursu lub szkolenia, a w przypadku w nich uczestnictwa, także do prowadzenia przez Administratora obowiązkowej dokumentacji w związku z prowadzonym szkoleniem zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1632).

Dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na sformułowane pytanie i kontynuowanie ewentualnej dalszej korespondencji. W tym przypadku dane nie będą dalej w żaden inny sposób gromadzone i przetwarzane.

Dane podane w związku z zapisem do Newslettera będą wykorzystywane wyłącznie do wysyłania do Użytkownika informacji handlowych dotyczących działalności Administratora i oferowanych przez niego usług.

Zanonimizowane dane przetwarzane automatycznie mogą być wykorzystywane przez Administratora dla celów statystycznych i badań oraz ulepszania naszej witryny i oferty.

Wszystkie przetwarzane przez Administratora dane osobowe nie będą w żaden sposób udostępniane i przekazywane jakimkolwiek innym podmiotom. Administrator może udostępniać dane jedynie uprawnionym organom państwowym na ich prawidłowo umocowane i uzasadnione żądanie.

 3. Sposób kontaktu firmy z Użytkownikiem

Szczegółowe zasady kontaktu w przypadku zapisania się na kurs lub szkolenie zostały przez nas opisane w Regulaminie.

W przypadku skorzystania z formularza kontaktowego Administrator prześle e-mail lub zadzwoni do Użytkownika w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.

Jeśli Użytkownik zapisał się poprzez Witrynę lub w inny sposób wyraził zgodę na zapis do Newslettera, będzie otrzymywał okresowo wiadomości e-mail wysyłane przez Administratora. Aby uniemożliwić przypadkowy zapis do Newslettera, tak przy okazji rejestracji na kursy i szkolenia, jak i z formularza na stronie głównej, jest on dwuetapowy i polega na przesłaniu na podany adres e-mail wiadomości z odnośnikiem aktywacyjnym, który trzeba wybrać, aby zapis był skuteczny.

 4. Zmiany i usunięcie danych

Każda osoba podająca dane osobowe czyni to dobrowolnie i ma prawo dostępu do treści swoich danych. Użytkownik, którego dane są przetwarzane ma prawo w każdym momencie żądać od Administratora ich sprostowania, natychmiastowego usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia danych. Administrator ma obowiązek sprostowania, natychmiastowego usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przeniesienia danych na innego Administratora po otrzymaniu od Użytkownika informacji pocztą elektroniczną na jego adres e-mail lub listem poleconym na jego adres pocztowy. W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem.

Aby wypisać się z naszego Newslettera Użytkownik powinien skorzystać z formularza dostępnego pod adresem dzdz.edu.pl/wypisz-sie-z-newslettera. Odnośnik z tym adresem będzie również umieszczony na końcu każdej otrzymanej od Administratora wiadomości w ramach Newslettera. Podobnie jak zapis, tak i wypisanie się z Newslettera jest dwuetapowe i po podaniu adresu e-mail w formularzu dostępnym pod podanym adresem, polega na przesłaniu na podany adres wiadomości z odnośnikiem aktywacyjnym, który trzeba wybrać, aby wypisanie się było skuteczne.

Nie istnieje możliwość modyfikacji i usuwania danych zbieranych automatycznie.

5. Okres przechowywania danych

Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane do kontaktowania się z Użytkownikiem w celu organizacji kursu lub szkolenia, a w przypadku w nich uczestnictwa, także do prowadzenia przez Administratora obowiązkowej dokumentacji będą przechowywane bezterminowo. Jeśli Administrator nie zdoła skontaktować się z Użytkownikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego danych, wówczas jego  dane zostaną usunięte.

Dane osobowe podane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym nie są zapisywane przez system.

Dane podane w związku z zapisem do Newslettera będą przechowywane bezterminowo.

6. Ochrona danych

Administrator udostępnionych przez Użytkowników danych dba o ich bezpieczeństwo. Administrator stosuje wszelkie możliwe środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie zgromadzonych danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych oraz ich zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Komunikacja pomiędzy Witryną a stosowanym przez Administratora systemem do zarządzania kontaktami z klientami, który jest stosowany do przetwarzania danych osobowych, jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL. Dla bezpieczeństwa danych Użytkowników Administrator korzysta wyłącznie z usług sprawdzonych i oferujących najwyższe standardy bezpieczeństwa firm hostingowych.

7. Wyłączenie odpowiedzialności

Witryna zawiera odnośniki do innych stron i serwisów internetowych. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

Administrator może umożliwiać wysyłanie komentarzy i dyskusje na forach w Witrynie. Jeśli Użytkownik poda w ich treści jakiekolwiek dane osobowe, to będą one dostępne dla wszystkich odwiedzających Witrynę. Umieszczone w ten sposób w Witrynie dane osobowe nie podlegają niniejszej Polityce prywatności. Administrator nie ponosi również żadnej odpowiedzialności za treści, które umieszczane są w ten sposób w Witrynie, ponieważ są one wyłączną własnością Użytkowników, od których pochodzą. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do moderowania i usuwania wyrażanych w ten sposób treści.

 8. Wykorzystywanie Cookies

Cookie (ciasteczko) jest niewielkim plikiem zawierającym ciąg znaków, który jest zapisywany na dysku komputera Użytkownika podczas odwiedzania Witryny. W ramach Serwisu dzdz.edu.pl stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
1. “niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu;
2. “funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające “zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
3. “społecznościowe” pliki cookies, umożliwiające dzielenie się informacjami znajdującymi się w serwisie ze znajomymi w ramach sieci społecznościowych zbudowanych wokół portali społecznościowych takich jak Facebook, Twitter  itp.

W Cookie nie przechowujemy żądnych informacji osobowych, tylko unikalny wygenerowany losowo numer po którym rozpoznajemy użytkownika z danej przeglądarki internetowej. Gdy Użytkownik odwiedza Witrynę ponownie, dzięki plikowi cookie jego przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana przez Witrynę. Pliki cookies można zablokować zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Można tak zmienić ustawienia przeglądarki, aby otrzymywać powiadomienie przed każdą próbą umieszczenia pliku cookie. Można również zmienić ustawienia w taki sposób, że przeglądarka odrzuca wszystkie pliki cookie lub tylko niektóre z nich. Brak odpowiednich zmian tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych cookies w niniejszym serwisie (zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki). Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcjonalności naszej witryny.

9. Zasady prywatności dotyczące dzieci

Witryna jest przeznaczona dla osób pełnoletnich. W związku z tym Administrator nie zamierza zbierać danych osobowych od Użytkowników, którzy nie ukończyli 18 roku życia.

 10. Zmiany Polityki prywatności

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany Polityki prywatności i ogłoszenia jej poprzez zamieszczenie jej w Witrynie.

 11. Kontakt

Dane Administratora danych:

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu
ul. Biskupia 10a
50-148 Wrocław
e-mail: dzdz@dzdz.edu.pl

Wszelkie żądania zmiany lub usunięcia danych Użytkowników oraz pytania dotyczące zasad ich przetwarzania prosimy kierować na podany powyżej adres e-mail lub listownie na adres pocztowy.

Facebook