Pełna oferta szkoleniowa

Pełna oferta szkoleniowa

Poniżej alfabetyczna lista wszystkich kursów i szkoleń organizowanych przez
Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego we Wrocławiu.

 [A]

 • ABC działalności gospodarczej
 • Administrator małego biznesu
 • Administrator sieci komputerowych (Windows Server 2003 i 2008)
 • ADR – Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym
 • ADR – Przewóz towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym (szkolenia pozostałych osób, innych niż kierowcy)
 • Agent celny
 • Agroturystyka
 • Aktywizacja osób bez kwalifikacji
 • Aktywizacja zdrowotna
 • Akwizytor
 • Archiwista
 • Arkusz kalkulacyjny EXCEL
 • Asertywność i zarządzanie stresem
 • Asystent ds. kadrowo-płacowych
 • Asystent osoby niepełnosprawnej
 • Asystent rodziny
 • Asystentka dyrektora z nauką języka obcego

[B]

 • Barman z nauką języka obcego
 • Betoniarz-zbrojarz
 • BHP – szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami
 • BHP – szkolenie okresowe dla pracodawców
 • BHP – szkolenie okresowe dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP
 • BHP – szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych
 • BHP – szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych
 • BHP – szkolenie okresowe dla pracowników na stanowiskach robotniczych
 • BHP – szkolenie okresowe dla osób kierujących pracownikami w odkrywkowych zakładach górniczych
 • BHP – szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych w odkrywkowych zakładach górniczych
 • Blacharz-dekarz
 • Brukarz-kamieniarz
 • Brukarz z uprawnieniami do obsługi drobnego sprzętu i urządzeń drogowych
 • Budowanie zespołu – kształtowanie relacji interpersonalnych w komórkach organizacyjnych firm
 • Bukieciarstwo
 • Bukieciarz-florysta

[C]

 • Certyfikat kompetencji zawodowych dla przewoźników drogowych: osób i rzeczy
 • Carving
 • Cieśla
 • Czeladnictwo – mistrzowskie – wielozawodowe dla osób posiadających staż pracy w zawodzie – 3 lata czeladnik, 6 lat mistrz
 • Czeladnictwo – mistrzowskie we wszystkich zawodach (branży budowlanej, spożywczej, metalowej)

[D]

 • Dekarz
 • Dekorator ozdób choinkowych
 • Dezynfekcja, dezynsekcja – HACCP
 • Doradca ds. bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych
 • Doradca personalny
 • Doradca zawodowy
 • Doskonalenie umiejętności interpersonalnych
 • Drwal-operator pilarek
 • Drwal-pilarz
 • Dzienny opiekun

[E]

 • Ekspert finansowy
 • Eksploatacja autoklawów i destylatorów
 • Eksploatacja instalacji, urządzeń i sieci elektroenergetycznych do 1kV i powyżej 1kV
 • Eksploatacja sprężarek oraz instalacji sprężonego powietrza
 • Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych w zakresie obsługi stanowisk prób wyrobów rezystancji i izolacji, prób napięciowych do 6kV oraz obsługi zgrzewarek oporowych
 • Eksploatacja, dozór i pomiary sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych
 • Elektryk z uprawnieniami bez ograniczenia napięcia
 • Elektryk z uprawnieniami do 1kV
 • Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL)
 • Ewaluacja wewnętrzna w szkole

[F]

 • Florystyka
 • Fryzjer

[G]

 • Glazurnik
 • Glazurnik-posadzkarz
 • Gospodarz domu z uprawnieniami elektroenergetycznymi do 1kV
 • Grafika komputerowa

[H]

 • Hakowy dźwignic

[I]

 • Instalator sieci światłowodowych ze spawaniem światłowodów
 • Instruktor praktycznej nauki zawodu (kurs pedagogiczny)
 • Internet w pracy zawodowej

[J]

 • Język angielski – podstawowy i „pod” wykonywany zawód
 • Język angielski dla początkujących
 • Język angielski dla pracowników handlu i gastronomii
 • Język angielski dla pracowników usług
 • Język angielski dla zaawansowanych
 • Język niemiecki – podstawowy i „pod” wykonywany zawód
 • Język niemiecki dla początkujących
 • Język niemiecki dla zaawansowanych

[K]

 • Kadry i płace z obsługą komputera
 • Kancelaryjno-archiwalny
 • Kasjer -fakturzysta
 • Kasjer złotowo-walutowy
 • Kelner-barman
 • Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym
 • Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym wraz z bezpieczną wymianą butli gazowych
 • Kierownik i wychowawca placówek kolonijnych i obozowych
 • Kierownik i wychowawca w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży
 • Kierownik wycieczek szkolnych
 • Komputeropisanie
 • Komputerowa obsługa firmy
 • Komputerowa obsługa magazynu z obsługą wózków jezdniowych i kas fiskalnych
 • Komputerowe wspomaganie obrotem magazynowym
 • Konfekcjonowanie i obrót środkami ochrony roślin
 • Konserwator wózków jezdniowych
 • Konserwator-ogrodnik terenów zielonych
 • Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych
 • Korupcja  – patologia naszych czasów
 • Korzystanie z Internetu
 • Kosmetyczny
 • Kosztorysowanie wspomagane komputerem
 • Krawiec-krojczy
 • Krawiec-szwacz
 • Księga przychodów i rozchodów
 • Księgowość z obsługą komputera
 • Księgowość z obsługą programów finansowo-księgowych
 • Kucharz-garmażer
 • Kucharz małej gastronomii
 • Kupiec-handlowiec z obsługą kas fiskalnych

[L]

 • Lutowanie lutem twardym i miękkim

[M]

 • Magazynier
 • Magazynier z obsługą kas fiskalnych i obsługą komputera
 • Magazynowanie towarów niebezpiecznych
 • Malarz
 • Malarz-tapeciarz
 • Mała przedsiębiorczość
 • Marketing i biznes
 • Marketing z zastosowaniem komputera
 • Masaż ciała
 • Masażysta
 • Maszynopisanie
 • Mediacje jako alternatywny sposób rozwiązywania sporów
 • Merchandising – sztuka podnoszenia efektywności sprzedaży w nowoczesnym handlu z obsługą komputera i kas fiskalnych
 • Metody i techniki efektywnej sprzedaży
 • Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego
 • Minimum sanitarne
 • Mobbing, jak zapobiegać, jak działać
 • Montaż i eksploatacja instalacji i urządzeń gazowych
 • Montaż, konserwacja, naprawy urządzeń do 5Kpa
 • Montaż rusztowań budowlano-montażowych
 • Monter instalacji c.o. i gazowych
 • Monter instalacji wod.-kan.
 • Monter instalacji wod.-kan. i gazowych z tworzyw sztucznych i miedzi
 • Monter płyt gipsowych
 • Monter systemu dociepleń budynków i stolarki okiennej
 • Monter ścianek działowych i sufitów podwieszanych
 • Monter złączy światłowodowych
 • Murarz
 • Murarz-tynkarz

[N]

 • Nauka bezwzrokowego pisania na klawiaturze komputerowej
 • Negocjacje w biznesie
 • Nowoczesna obsługa biura
 • Nowoczesne technologie robót wykończeniowych w budownictwie
 • Nowoczesne technologie w budownictwie
 • Nowoczesny handlowiec
 • Nowoczesny magazynier
 • Nowoczesny magazynier z obsługą wózków jezdniowych z napędem silnikowym z obsługą programu magazynowo-księgowego oraz z obsługą kas fiskalnych

[O]

 • Obsługa cięgników (wciągniki, wciągarki)
 • Obsługa drobnego sprzętu budowlanego
 • Obsługa dźwigników
 • Obsługa dźwigów budowlanych
 • Obsługa dźwigów towarowo-osobowych
 • Obsługa firmy z zastosowaniem komputera i kas fiskalnych z elementami przedsiębiorczości
 • Obsługa hoteli z nauką języka obcego
 • Obsługa kadr z naliczaniem płac z przekazem elektronicznym Płatnik
 • Obsługa kas fiskalnych
 • Obsługa kas fiskalnych z terminalem kart płatniczych
 • Obsługa komputera  – szkolenie podstawowe
 • Obsługa komputera (z programami tematycznymi)
 • Obsługa komputera: szkolenie podstawowe, szkolenie zaawansowane, grafika komputerowa, tworzenie stron www
 • Obsługa małych hoteli
 • Obsługa podestów ruchomych
 • Obsługa programów magazynowo-księgowych
 • Obsługa programu AUTOCAD
 • Obsługa programu Płatnik
 • Obsługa punktu pierwszej pomocy
 • Obsługa stacji LPG
 • Obsługa suwnic
 • Obsługa tachografów cyfrowych (zarządzanie czasem pracy kierowców)
 • Obsługa układnic magazynowych
 • Obsługa urządzeń ciśnieniowych
 • Obsługa urządzeń do manipulacji kontenerami
 • Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych (uprawnienia TDT)
 • Obsługa urządzeń i instalacji do rozprowadzania gazów medycznych
 • Obsługa urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1kV i powyżej 1kV
 • Obsługa wciągarek (dźwignice)
 • Obsługa wyciągów narciarskich
 • Obsługa zespołów prądotwórczych
 • Obsługa żurawi samojezdnych
 • Obsługa żurawi stacjonarnych, przenośnych i przewoźnych
 • Obsługa żurawi wieżowych
 • Obuwnik przemysłowy-Szwacz
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Ochrona środowiska
 • Odnawialne źródła energii
 • Ogrodnik terenów zielonych
 • Operator kombajnów zbożowych
 • Operator maszyn i urządzeń do obróbki kamienia
 • Operator maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych – koparko-ładowarki, ładowarki jednonaczyniowe, koparki jednonaczyniowe, zagęszczarki i ubijarki wibracyjne, przecinarki do nawierzchni dróg, narzędzia udarowe ręczne, spycharki, równiarki, betoniarki, walce drogowe, sprężarki przewoźne, wielozadaniowe zasilacze hydrauliczne, elektrownie polowe, maszyny do produkcji, sortowania i uszlachetniania kruszyw i inne
 • Opiekun dziecięcy – niania i opiekun osoby dorosłej
 • Opiekun osoby niepełnosprawnej
 • Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym
 • Opiekunka dzieci i osób starszych z nauką języka obcego
 • Opiekunka osób starszych
 • Opiekunka osób starszych z językiem obcym
 • Opiekunka w domach pomocy społecznej

[P]

 • Pakowacz szklanych ozdób choinkowych
 • Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym
 • Perfekcyjna Pani domu
 • Pierwsza pomoc przedlekarska
 • Pierwsza pomoc w wypadkach w pracy
 • Pilot wycieczek
 • Płytkarz-posadzkarz-lastrykarz
 • Podstawy języka migowego
 • Podstawy księgowości
 • Podstawy księgowości z obsługa komputera
 • Podstawy księgowości z obsługą komputera z zastosowaniem programów użytkowych: Subiekt, Symfonia i inne
 • Pomiary elektryczne
 • Pomoc bibliotekarza
 • Pomoc kuchenna
 • Posadzkarz
 • Pozyskiwanie drewna przy użyciu pilarki samowyrobem
 • Praca z trudnym klientem
 • Prace na drzewach stojących
 • Pracownik administracyjno-biurowy
 • Pracownik ds. kadrowo-płacowych
 • Pracownik kadrowo-płacowy z obsługą programów komputerowych
 • Pracownik ochrony
 • Pracownik pielęgnacyjno-opiekuńczy osób dorosłych i dzieci
 • Pracownik porządkowy
 • Pracownik socjalny
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Prawo zamówień publicznych
 • Profesjonalna obsługa klientów – sprzedaż usług finansowych i ubezpieczeniowych
 • Prowadzenie małego biznesu
 • Przedsiębiorczość
 • Przedstawiciel handlowy z zasadami prowadzenia działalności gospodarczej i prawem jazdy kat. B
 • Przewóz drogowy osób i rzeczy
 • Public relations w firmie

[R]

 • Rachunkowość budżetowa
 • Rachunkowość podmiotów gospodarczych z zastosowaniem komputera
 • Recepcjonista-organizacja i technika pracy w hotelu
 • Recepcjonistka
 • Referent kadrowo-płacowy
 • Rękodzieło – wyrób ozdób okolicznościowych
 • Rozliczenie podatkowe i ewidencja podatkowa małych firm z zastosowaniem komputera
 • Równość szans płci w instytucjach publicznych
 • Rzeźnik-wędliniarz

[S]

 • Samodzielny księgowy-bilansista
 • Savoir-vivre w biznesie
 • Sekretarka – asystentka szefa
 • Spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych (141)
 • Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów (131, 135)
 • Spawanie gazowe (311)
 • Spawanie łukowe elektrodą otuloną (111)
 • Specjalista ds. pozyskiwania funduszy unijnych i zarządzania projektem w przedsiębiorstwie
 • Sprzątanie powierzchni płaskich z wykorzystaniem maszyn
 • Sprzedawca
 • Sprzedawca -magazynier z obsługą komputera
 • Sprzedawca -prezenter z obsługą kasy fiskalnej
 • Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i wizualizacją towaru oraz profesjonalną obsługą klienta
 • Sprzedawca z obsługą komputera, kas fiskalnych i terminalem kart płatniczych
 • Stolarz-tapicer
 • Stolarz budowlany
 • Stolarz meblowy
 • Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy
 • Strażnik mienia sklepowego
 • Stres i wypalenie zawodowe
 • Stylizacja paznokci, tipsy
 • Szkolenia dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP)
 • Szkolenie w zakresie ppoż.
 • Szkolenie wstępne i okresowe kierowców wykonujących transport drogowy osób i rzeczy (świadectwo kwalifikacji zawodowej)
 • Szwacz
 • Szwacz tapicerski

[Ś]

 • Świadectwo charakterystyki energetycznej budynków

[T]

 • Tapicer
 • Techniki interpersonalne, komunikacja społeczna i aktywne metody poszukiwania pracy
 • Technologia robot wykończenia wnętrz
 • Telemarketing
 • Terapia psychologiczna
 • Tokarz – obsługa obrabiarek CNC
 • Transport drogowy taksówką
 • Trening kompetencji i umiejętności społecznych
 • Tworzenie partnerstw lokalnych
 • Tynkarz

[U]

 • Ujawnianie falsyfikatów polskich i zagranicznych znaków pieniężnych
 • Uprawnienia dla kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt
 • Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1kV i powyżej 1kV

[W]

 • Wdrażanie nowych norm BHP
 • Weryfikacja uprawnień spawalniczych
 • Wierzytelność w firmie
 • Wizaż i pielęgnacja urody
 • Wizażysta-stylista
 • Wykonywanie prac na wysokościach z wykorzystaniem technik alpinistycznych
 • Wykorzystanie Internetu w działalności gospodarczej

[Z]

 • Założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 • Zasady udzielania pomocy publicznej
 • Zbrojarz

Facebook