Ośrodki

 

OKZ Wrocław al. Wiśniowa

OKZ Wrocław II, al. Wiśniowa 81, 53-126 Wrocław. Kursy zawodowe i szkolenia. DZDZ Kursy i Szkolenia

Andrzej Żurek
Kierownik Ośrodka Kształcenia Zawodowego

Anna Miller 
Specjalista ds. szkolenia

POKAŻ KURSY OŚRODKA
W Ośrodku Kształcenia Zawodowego al. Wiśniowa 81 we Wrocławiu można uzyskać uprawnienia i kwalifikacje w zakresie:

EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ TRANSPORTU BLISKIEGO

 • Obsługa suwnic
 • Obsługa żurawi
 • Obsługa dźwigów towarowo-osobowych
 • Obsługa wciągarek i wciągników
 • Obsługa podestów ruchomych
 • Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych
Egzaminy końcowe przeprowadzają Komisje Egzaminacyjne Urzędu Dozoru Technicznego. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują stosowne Świadectwo Kwalifikacyjne.


SPAWALNICTWA

 • Spawanie gazowe (311)
 • Spawanie łukowe elektrodą otuloną (111)
 • Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych MIG (131)
 • Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych MAG (135)
 • Spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych TIG (141)
 • Przedłużenie i weryfikacja uprawnień spawalniczych
Egzaminy przeprowadza Komisja Spawalnicza powołana przy Dolnośląskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują: Książkę Spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza. Posiadamy Atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach uprawniający do szkolenia i egzaminowania spawaczy.


ENERGETYKI

 • Uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru grupy; D gr.1, D gr. 2, D gr.3 w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym
 • Uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji grup; grupy E gr.1, E gr.2, E gr.3 w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym
 • Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1kV i powyżej 1kV
 • Eksploatacja, dozór i pomiary sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych
 • Montaż i eksploatacja instalacji i urządzeń gazowych
 • Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym
Egzamin przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna przy Dolnośląskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują stosowne Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji lub dozoru określonych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.

PEDAGOGIKI

 • Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
Kursy i egzaminy przeprowadzane są pod nadzorem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. W wyniku pozytywnego zdania egzaminu absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 652), uprawniające do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu.


BHP

 • Okresowe szkolenia BHP pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • Okresowe szkolenia BHP pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • Okresowe szkolenia BHP pracowników inżynieryjno-technicznych
 • Okresowe szkolenia BHP pracowników administracyjno-biurowych
 • Okresowe szkolenia BHP pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Okresowe szkolenia BHP pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby
Egzamin przeprowadza Komisja Egzaminacyjna powołana przez Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Odział I we Wrocławiu. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 roku (Dz.U.  Nr 196 poz. 1420).

oraz inne kursy i szkolenia zgodnie z potrzebami i życzeniem klienta

Aby zapisać się na kurs lub szkolenie przejdź do Kursy i szkolenia

Posiadane przez nas certyfikaty, akredytacje i uprawnienia znajdziesz w  O firmie – Certyfikaty i akredytacje

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Brak komentarzy »

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Facebook

Zamknij