Ośrodki

 

OKZ Wrocław Biskupia

OKZ Wrocław I, ul. Biskupia 10a, 50-148 Wrocław. Kursy zawodowe i szkolenia. DZDZ Kursy i Szkolenia

Dorota Ozga
p.o. Kierownika Ośrodka Kształcenia Zawodowego

Joanna Skoczylas
Specjalista ds. szkolenia

POKAŻ KURSY OŚRODKA


W Ośrodku Kształcenia Zawodowego nr I we Wrocławiu można uzyskać uprawnienia i kwalifikacje w zakresie:

INFORMATYKI

 • Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence)
 • Komputerowe wspomaganie projektowania – AutoCAD
Egzaminy ECDL są przeprowadzane we własnym, certyfikowanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, Laboratorium Egzaminacyjnym, a absolwenci otrzymują Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL. Kursy AutoCAD kończą się wystawieniem certyfikatu firmy Autodesk. Absolwent otrzymuje też zaświadczenie o ukończeniu kursu, zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2017, poz.1632).


FINANSÓW, EKONOMII I ADMINISTRACJI

 • Kasjer złotowo-walutowy
 • Identyfikacja i analiza polskich i zagranicznych znaków pieniężnych
 • Pracownik administracyjno-biurowy
 • Podstawy księgowości z obsługą programów finansowo-księgowych
 • Samodzielna księgowa
 • Kadry i płace z obsługą programów komputerowych
 • Obsługa biura z elementami kadr i płac
 • Komputeropisanie metodą bezwzrokową
 • ABC działalności gospodarczej
 • Specjalista ds. zamówień publicznych
Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2017, poz.1632).


TRANSPORTU

 • ADR – Szkolenie podstawowe w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym wszystkich klas (kurs początkowy i doskonalący)
 • ADR – Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach, klasy 1, klasy 7 (kurs początkowy i doskonalący)
 • Doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych
 • Certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym
 • Transport drogowy taksówką
Egzaminy przeprowadzane są przez odpowiednie instytucje: Transportowy Dozór Techniczny, Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, Urząd Miejski, Instytut Transportu Samochodowego.  W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują stosowne dokumenty potwierdzające uprawnienia.

 

OBSŁUGI MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DO ROBÓT ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH, DROGOWYCH

 • Operator koparkoładowarek kl. III – wszystkie
 • Operator koparek jednonaczyniowych kl. III (do 25 ton masy całkowitej)
 • Operator ładowarek jednonaczyniowych kl. III (do 20 ton masy całkowitej)
 • Operator przecinarek do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym kl. III – wszystkie
Egzamin końcowy przeprowadza Komisja Egzaminacyjna Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują Świadectwo i Książkę operatora maszyn roboczych z wpisem uprawniającym do obsługi określonej maszyny lub urządzenia.


OGRODNICTWA I LEŚNICTWA

 • Obrót i konfekcjonowanie środków ochrony roślin
Egzamin końcowy przeprowadza Komisja Egzaminacyjna powołana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują stosowne zaświadczenie o ukończeniu kursu uprawniające do ich obrotu i konfekcjonowania.


PEDAGOGIKI

 • Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
Kursy i egzaminy przeprowadzane są pod nadzorem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. W wyniku pozytywnego zdania egzaminu absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1632), uprawniające do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu.


BHP

 • Okresowe szkolenia BHP pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • Okresowe szkolenia BHP pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • Okresowe szkolenia BHP pracowników inżynieryjno-technicznych
 • Okresowe szkolenia BHP pracowników administracyjno-biurowych
Egzamin przeprowadza Komisja Egzaminacyjna powołana przez Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Odział I we Wrocławiu. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 roku (Dz.U.  Nr 196 poz. 1420).

 

EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ TRANSPORTU BLISKIEGO

 • Obsługa suwnic
 • Obsługa dźwigów osobowych i towarowych
 • Obsługa dźwigników
 • Obsługa podestów ruchomych
 • Obsługa cięgników
 • Hakowy dźwignic
 • Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli gazowych
Egzaminy końcowe przeprowadzają Komisje Egzaminacyjne Urzędu Dozoru Technicznego. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują stosowne Świadectwo Kwalifikacyjne.


SPAWALNICTWA

 • Spawanie gazowe (311)
 • Spawanie łukowe elektrodą otuloną (111)
 • Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych MIG (131)
 • Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych MAG (135)
 • Spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych TIG (141)
 • Weryfikacja uprawnień spawalniczych
Egzaminy przeprowadza Komisja Spawalnicza powołana przy Dolnośląskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują: Książkę Spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza. Posiadamy Atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach uprawniający do szkolenia i egzaminowania spawaczy.


ENERGETYKI

 • Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1kV i powyżej 1kV
 • Eksploatacja, dozór i pomiary sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych
 • Montaż i eksploatacja instalacji i urządzeń gazowych
 • Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym
 • Eksploatacja sprężarek oraz instalacji sprężonego powietrza
 • Eksploatacja autoklawów
 • Przygotowanie do egzaminu z zakresu EG1, EG2, EG3
Egzamin przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna przy Dolnośląskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują stosowne Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji lub dozoru określonych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.

 

oraz inne kursy i szkolenia zgodnie z potrzebami i życzeniem klienta

Aby zapisać się na kurs lub szkolenie przejdź do Kursy i szkolenia

Posiadane przez nas certyfikaty, akredytacje i uprawnienia znajdziesz w  O firmie – Certyfikaty i akredytacje

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Brak komentarzy »

No comments yet.

Leave a comment

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Facebook

Zamknij