Ośrodki

 

OKZ Oleśnica

OKZ Oleśnica, ul. Młynarska 3, 56-400 Oleśnica. Kursy zawodowe i szkolenia. DZDZ Kursy i SzkoleniaHenryk Krzywak
Kierownik Ośrodka Kształcenia Zawodowego

Anna Gawińska
Zastępca Kierownika Ośrodka Kształcenia Zawodowego

Magdalena Wójciak
referent ds. szkolenia

 

 

POKAŻ KURSY OŚRODKA


W Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy można uzyskać uprawnienia i kwalifikacje w zakresie:

TRANSPORTU

 • Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli gazowych
 • ADR – Szkolenie podstawowe w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym wszystkich klas (kurs początkowy i doskonalący)
 • ADR – Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach, klasy 1, klasy 7 (kurs początkowy i doskonalący)
 • Doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych
Egzaminy przeprowadzane są przez odpowiednie instytucje: UDT, TDT, Urząd Marszałkowski. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują stosowne dokumenty potwierdzające uprawnienia.


EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ TRANSPORTU BLISKIEGO

 • Obsługa suwnic
 • Obsługa żurawi
 • Obsługa dźwigów osobowych i towarowych
 • Obsługa dźwigników
 • Obsługa podestów ruchomych
 • Obsługa cięgników
 • Hakowy dźwignic
Egzaminy końcowe przeprowadzają Komisje Egzaminacyjne Urzędu Dozoru Technicznego. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują stosowne Świadectwo Kwalifikacyjne.


OBSŁUGI MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DO ROBÓT ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH, DROGOWYCH

 • Operator koparkoładowarek kl. III – wszystkie
 • Operator koparek jednonaczyniowych kl. III (do 25 ton masy całkowitej)
 • Operator ładowarek jednonaczyniowych kl. III (do 20 ton masy całkowitej)
 • Operator koparek jednonaczyniowych kl. I – wszystkie
 • Operator ładowarek jednonaczyniowych kl. I – wszystkie
 • Operator spycharek kl. III (do 110 kW)
 • Operator spycharek kl. I – wszystkie
 • Operator przecinarek do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym kl. III –  wszystkie
 • Operator walców drogowych kl. II – wszystkie
 • Operator wielozadaniowych nośników osprzętów
Egzamin końcowy przeprowadza Komisja Egzaminacyjna Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują Świadectwo i Książkę operatora maszyn roboczych z wpisem uprawniającym do obsługi określonej maszyny lub urządzenia.


ENERGETYKI

 • Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1kV i powyżej 1kV
 • Eksploatacja, dozór i pomiary sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych
 • Montaż i eksploatacja instalacji i urządzeń gazowych
 • Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym
 • Przygotowanie do egzaminu z zakresu EG1, EG2, EG3
Egzamin przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna przy Dolnośląskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu powołana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują stosowne Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji lub dozoru określonych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.


OGRODNICTWA i LEŚNICTWA

 • Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy
Egzamin końcowy przeprowadza Komisja Egzaminacyjna powołana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują stosowne zaświadczenie o ukończeniu kursu uprawniające do wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin.


PEDAGOGIKI

 • Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
Kursy i egzaminy przeprowadzane są pod nadzorem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. W wyniku pozytywnego zdania egzaminu absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r., poz.1632), uprawniające do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu.


TRANSPORTU ZWIERZĄT

 • Szkolenie kierowców i konwojentów zatrudnionych przy transporcie zwierząt
Przy Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy działa Komisja Egzaminacyjna powołana przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Oleśnicy przeprowadzająca egzaminy kwalifikacyjne dla osób wykonujących czynności w zakresie transportu lub obsługi zwierząt. W wyniku pozytywnego zadania egzaminu absolwenci otrzymują zaświadczenie potwierdzające kwalifikacje osób transportujących zwierzęta środkami transportu drogowego lub kwalifikacje osób obsługujących zwierzęta w czasie transportu.


ROLNICTWA

 • Pszczelarz
Przy Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy działa Państwowa Komisja Egzaminacyjna powołana przez Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przeprowadzająca egzaminy kwalifikacyjne na tytuł zawodowy i tytuł mistrza w zawodzie pszczelarz. W wyniku pozytywnego zadania egzaminu absolwenci otrzymują Świadectwo uzyskania tytułu zawodowego oraz Dyplom uzyskania tytułu zawodowego mistrza.


BHP

 • Okresowe szkolenia BHP pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Okresowe szkolenia BHP pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • Okresowe szkolenia BHP pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • Okresowe szkolenia BHP pracowników inżynieryjno-technicznych
 • Okresowe szkolenia BHP pracowników administracyjno-biurowych
 • Okresowe szkolenia BHP pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby
Egzamin przeprowadza Komisja Egzaminacyjna powołana przez Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Odział I we Wrocławiu. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 roku (Dz.U.  Nr 196 poz. 1420).


ZDROWIE I URODA

 • Wizaż
Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 0, poz.186).

 

oraz inne kursy i szkolenia zgodnie z potrzebami i życzeniem klienta

Aby zapisać się na kurs lub szkolenie przejdź do Kursy i szkolenia

Posiadane przez nas certyfikaty, akredytacje i uprawnienia znajdziesz w  O firmie – Certyfikaty i akredytacje

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Jeden komentarz »

 1. K.G. 29 stycznia 2014 @ 13:44

  Obecnie trwa nabór na bezpłatny kurs Operator koparkoładowarki

Leave a comment

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Facebook