Ośrodki

 

OKZ Jelenia Góra

OKZ Jelenia Góra, ul. 1 Maja 27, 58-500 Jelenia Góra. Kursy zawodowe i szkolenia. DZDZ Kursy i Szkolenia

Artur Bondarowicz
Kierownik Ośrodka Kształcenia Zawodowego

Kinga Wiaderek
Specjalista ds. szkolenia

POKAŻ KURSY OŚRODKA


W Ośrodku Kształcenia Zawodowego w Jeleniej Górze można uzyskać uprawnienia i kwalifikacje w zakresie:

TRANSPORTU

 • Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z bezpieczną wymianą butli gazowych
 • ADR – Szkolenie podstawowe w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w transporcie drogowym wszystkich klas (kurs początkowy i doskonalący)
 • ADR – Szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach, klasy 1, klasy 7 (kurs początkowy i doskonalący)
 • Doradca do spraw bezpieczeństwa w zakresie transportu drogowego towarów niebezpiecznych
 • Przewoźnik wykonujący drogowy zarobkowy przewóz rzeczy i osób
 • Transport drogowy taksówką
 • Obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych
 • Napełnianie zbiorników pojazdów samochodowych zasilanych gazem skroplonym LPG
Egzaminy przeprowadzane są przez odpowiednie instytucje: UDT, TDT, Urząd Marszałkowski, Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe, ITS.  W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują stosowne dokumenty potwierdzające uprawnienia.


EKSPLOATACJI
URZĄDZEŃ TRANSPORTU BLISKIEGO

 • Obsługa suwnic
 • Obsługa żurawi
 • Obsługa dźwigów osobowych i towarowych
 • Obsługa dźwigników
 • Obsługa podestów ruchomych
 • Obsługa cięgników
 • Hakowy dźwignic
Egzaminy końcowe przeprowadzają Komisje Egzaminacyjne Urzędu Dozoru Technicznego. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują stosowne Świadectwo Kwalifikacyjne.


SPAWALNICTWA

 • Spawanie gazowe (311)
 • Spawanie łukowe elektrodą otuloną (111)
 • Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych MIG (131)
 • Spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych MAG (135)
 • Spawanie elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych TIG (141)
 • Weryfikacja uprawnień spawalniczych
Egzaminy przeprowadza Komisja Spawalnicza powołana przy Dolnośląskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują: Książkę Spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza.


OBSŁUGI MASZYN I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DO ROBÓT ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH, DROGOWYCH

 • Operator koparkoładowarek kl. III – wszystkie
 • Operator koparek jednonaczyniowych kl. III (do 25 ton masy całkowitej)
 • Operator ładowarek jednonaczyniowych kl. III (do 20 ton masy całkowitej)
 • Operator koparek jednonaczyniowych kl. I – wszystkie
 • Operator ładowarek jednonaczyniowych kl. I – wszystkie
 • Operator spycharek kl. III (do 110 kW)
 • Operator spycharek kl. I – wszystkie
 • Operator równiarek kl. I – wszystkie
 • Operator frezarek do nawierzchni dróg samojezdne kl. I – wszystkie
 • Operator przecinarek do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym kl. III – wszystkie
 • Operator walców drogowych kl. II – wszystkie
 • Operator pomp do mieszanki betonowej kl. III – wszystkie
 • Operator zespołów maszyn do produkcji mieszanek betonowych kl. II – wszystkie
 • Operator pilarek mechanicznych do ścinki drzew kl. III – wszystkie
 • Montażysta rusztowań budowlano – montażowych metalowych – montaż i demontaż
Egzamin końcowy przeprowadza Komisja Egzaminacyjna Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują stosowne Świadectwo i Książkę operatora maszyn roboczych z wpisem uprawniające do obsługi określonej maszyny lub urządzenia.


ENERGETYKI

 • Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu do 1kV i powyżej 1kV
 • Dozór lub eksploatacja sieci, instalacji i urządzeń elektroenergetycznych
 • Montaż i eksploatacja instalacji i urządzeń gazowych
 • Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym
 • Eksploatacja sprężarek oraz instalacji sprężonego powietrza
 • Eksploatacja autoklawów
 • Przygotowanie do egzaminu z zakresu EG1, EG2, EG3
Egzamin przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna powołana przy Dolnośląskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują stosowne Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji lub dozoru określonych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.


INFORMATYKI

 • Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL (European Computer Driving Licence) na poziomie Start, Core lub Advanced
Egzaminy przeprowadzane są przez osoby posiadające uprawnienia egzaminatora ECDL w certyfikowanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne Laboratorium Egzaminacyjnym. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych ECDL.


FINANSÓW, EKONOMII I ADMINISTRACJI

 • Kasjer złotowo-walutowy
 • Pracownik administracyjno-biurowy
 • Podstawy księgowości z obsługa programów finansowo-księgowych
 • Kadry i płace z obsługą programów komputerowych
 • ABC działalności gospodarczej
Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 0, poz.186).


OGRODNICTWA i LEŚNICTWA

 • Obrót i konfekcjonowanie środków ochrony roślin
 • Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy
Egzamin końcowy przeprowadza Komisja Egzaminacyjna powołana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują stosowne zaświadczenie o ukończeniu kursu uprawniające do wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin lub do ich obrotu i konfekcjonowania.


PEDAGOGIKI

 • Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
Kursy i egzaminy przeprowadzane są pod nadzorem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. W wyniku pozytywnego zdania egzaminu absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r., poz.1632), uprawniające do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu.


BHP

 • Okresowe szkolenia BHP pracodawców wykonujących zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Okresowe szkolenia BHP pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • Okresowe szkolenia BHP pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • Okresowe szkolenia BHP pracowników inżynieryjno-technicznych
 • Okresowe szkolenia BHP pracowników administracyjno-biurowych
 • Okresowe szkolenia BHP pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby
Egzamin przeprowadza Komisja Egzaminacyjna powołana przez Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Odział I we Wrocławiu. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu uczestnicy otrzymują zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 października 2007 roku (Dz.U.  Nr 196 poz. 1420).


ZDROWIE I URODA

 • Wizaż
 • Stylizacja paznokci
 • Masaż zdrowotny i relaksacyjny
Absolwent otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 0, poz.186).

 

oraz inne kursy i szkolenia zgodnie z potrzebami i życzeniem klienta

Aby zapisać się na kurs lub szkolenie przejdź do Kursy i szkolenia

Posiadane przez nas certyfikaty, akredytacje i uprawnienia znajdziesz w  O firmie – Certyfikaty i akredytacje

Tagi: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

4 komentarze »

 1. Danuta Piech 21 lutego 2014 @ 23:30

  Jaki jest koszt kursu wizażu?

 2. Aga 30 czerwca 2015 @ 17:22

  Jaki koszt kursu wizażu?

 3. Janusz 5 kwietnia 2016 @ 18:41

  kiedy rozpoczyna się kurs na wózki widłowe

 4. kasia 29 września 2016 @ 19:56

  Kurs robienia zastrzykow. Czy jest taki I ile kosztuje?
  Ile trwa?

Leave a comment

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Facebook