OKZ OŁAWA

OKZ OŁAWA

Bez-nazwy-1

Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami

Termin szkolenia:

25.01.2021 – 29.01.2021

Cena: 350 zł

Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych

Termin szkolenia:

trwa nabór

Cena: 120 zł

Szkolenie okresowe w dziedzinie BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych

Termin szkolenia:

11.01.2021 – 31.01.2021

Cena: 120 zł

Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (od podstaw)

Termin szkolenia:

11.01.2021 – 31.01.2021

Cena: 900 zł

Szkolenie kończy się egzaminem kwalifikacyjnym UDT.

Opłata egzaminacyjna wliczona jest do ceny szkolenia.

Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

(kurs uzupełniający dla osób przystępujących do egzaminu kwalifikacyjnego UDT)

Termin szkolenia:

trwa nabór

Cena: 600 zł

Szkolenie kończy się egzaminem kwalifikacyjnym UDT.

Opłata egzaminacyjna wliczona jest do ceny szkolenia.

Obsługa podestów ruchomych przejezdnych

Termin szkolenia:

trwa nabór

Cena: 900 zł

Szkolenie kończy się egzaminem kwalifikacyjnym UDT.

Opłata egzaminacyjna wliczona jest do ceny szkolenia.

Obsługa suwnic, wciągników i wciągarek ogólnego przeznaczenia

Termin szkolenia:

trwa nabór

Cena: 900 zł

Szkolenie kończy się egzaminem kwalifikacyjnym UDT.

Opłata egzaminacyjna wliczona jest do ceny szkolenia.

Kurs ADR podstawowy – początkowy

Termin szkolenia:

trwa nabór

Cena: 750 zł

Kurs ADR podstawowy - kurs specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach

Termin szkolenia:

trwa nabór

Cena: 350 zł

Kurs ADR podstawowy - kurs specjalistyczny w zakresie przewozu materiałów i przedmiotów klasy 1, 7

Termin szkolenia:

trwa nabór

Cena: 300 zł

Przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego na stanowiskach eksploatacji i dozoru w zakresie urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne: grupa 1, 2, 3

Termin szkolenia:

trwa nabór

Cena: 750 zł

Podana cena szkolenia nie obejmuje opłaty egzaminacyjnej

Szczegółowa tematyka egzaminu na uprawnienia energetyczne

POBIERZ

Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie – szkolenie podstawowe

Termin szkolenia:

trwa nabór

Cena: 350 zł

Inne na zlecenie

Termin szkolenia:

do uzgodnienia

Cena: do uzgodnienia

Jeśli masz pytania
skontaktuj się z nami:

ul. 1-go Maja 44
55-200 Oława

Tel.: 71 303 23 43
Fax: 71 313 25 99
E-mail: okz.olawa@dzdz.edu.pl

Facebook