OKZ LUBIN

OKZ LUBIN

Lubin,_Ratusz_-_fotopolska.eu_(229245)

Operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

Termin szkolenia:

18.10.2021 r.

Szkolenie kończy się egzaminem kwalifikacyjnym UDT.

Opłata egzaminacyjna wliczona jest do ceny szkolenia.

Uprawnienia energetyczne ( grup 2 i 3 ) - cieplne i gazowe

Termin szkolenia:

23.10.2021 r.

Obsługa żurawi stacjonarnych, przenośnych i przewoźnych

Termin szkolenia:

18.10.2021 r

ADR

Termin szkolenia:

02.10.2021 r.

Kurs przygotowujący do uzyskania Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w transporcie drogowym

Termin szkolenia:

01.10.2021 r.

Uprawnienia elektroenergetyczne ( G1)

Termin szkolenia:

26.10.2021 r.

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna

Termin szkolenia:

TRWA NABÓR

Jeśli masz pytania
skontaktuj się z nami:

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14c
59-300 Lubin

Tel.: 76 844 39 40, 601 304 929
Fax: 76 844 39 40
E-mail: okz.lubin@dzdz.edu.pl

Facebook