O firmie

Programy nauczania

Dolnośląski  Zakład  Doskonalenia Zawodowego we Wrocławiu posiada  bogaty bank ponad 500 programów nauczania w różnych zawodach i specjalnościach. Dysponujemy możliwościami ich szybkiego opracowania i uzupełnienia, a także kadrą przygotowaną do realizacji tych zadań. Posiadamy pełne prawa autorskie do programów opracowanych przez naszych specjalistów z danych dziedzin, zatwierdzone przez działającą przy Dolnośląskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego Komisję Programową.

Kursy i szkolenia organizowane są dla naszych słuchaczy w oparciu o stale aktualizowane, modułowe programy nauczania, dostosowane do zmieniających się warunków na rynku pracy oraz wymagań pracodawców. Dzięki temu jesteśmy w stanie w szybkim czasie podjąć się realizacji prawie każdego, zleconego przez naszych Klientów, kursu lub szkolenia.

Facebook