O firmie

Kadra

Proces dydaktyczny obsługuje blisko 50 pracowników zatrudnionych w poszczególnych Ośrodkach Kształcenia Zawodowego. Baza współpracującej z nami kadry nauczającej obejmuje ponad 2 tysiące wykładowców i instruktorów praktycznej nauki zawodu.

Są to starannie dobrane osoby, o wysokich kwalifikacjach i wieloletnim doświadczeniu zawodowym. Grono wykładowców, to czynni zawodowo praktycy i specjaliści w swoich dziedzinach, to im przede wszystkim zawdzięczamy wysoki poziom świadczonych przez nas usług. Ich wiedza i umiejętności sprawiają, że nasi słuchacze są bardzo dobrze przygotowani do podjęcia pracy w nowym zawodzie.

Kadra DZDZ. Kadra. O Firmie. Kursy zawodowe i szkolenia. DZDZ Kursy i Szkolenia

Facebook