O firmie

Historia

Poniżej prezentujemy najważniejsze wydarzenia z ponad  60-letniej historii działania Dolnośląskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego we Wrocławiu:

1946 r. – Powstaje Rzemieślniczy Instytut Naukowy

1948 r. – Uchwałą rządu Instytut zostaje przemianowany na Zakład Doskonalenia Rzemiosła. Celem ZDR jest szkolenie zawodowe kadr w rzemiośle, spółdzielczości i przemyśle drobnym.

1950 r. – Zakład Doskonalenia Rzemiosła po odbudowaniu ze zniszczeń wojennych prowadzi działalność przy al. Wiśniowej 79/81 we Wrocławiu.

1956 r. – Zakład Doskonalenia Rzemiosła rozpoczyna działalność w Rynku 25.

1959 r. – Za oddanie budynku przy ul. Sudeckiej, ZDR otrzymuje budynek przy ul. Biskupiej 10a. Przy zakładzie powstaje  Zasadnicza Szkoła Zawodowa.

1962 r. – Zmiana nazwy na Zakład Doskonalenia Zawodowego.

1970 r. – Kolejna zmiana nazwy na: Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego.

1976 r. – WZDZ obchodzi swoje 30-lecie, w tym czasie działalność kursową prowadzi 18 Ośrodków Kształcenia Zawodowego i 17 punktów szkolenia.  Powrót do nazwy ZDZ.

1984 r. – Rada Zakładu postanawia, że nazwa będzie  brzmiała Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego.

1991 r. – Powstaje oddział terenowy DZDZ z osobowością prawną.

1993 r. – Współpraca z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach, odtąd egzaminy odbywają się pod jego nadzorem.

1994 r. – W Wałbrzychu rusza Wojewódzkie Centrum Egzaminowania Kierowców.

1995 r. – Oddział terenowy DZDZ prowadzi 19 Ośrodków Kształcenia Zawodowego oraz 17 szkół, w których naukę pobiera 720 uczniów.

1998 r. – Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki rozpoczyna działalność Państwowa Komisja Kwalifikacyjna.

2000 r. – Powstaje Państwowa Komisja Egzaminacyjna nadająca tytuły mistrza i robotnika wykwalifikowanego.

2002 r. – Ośrodek Kształcenia Zawodowego w Jeleniej Górze uzyskuje uprawnienia od Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie do szkolenia operatorów maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

2005 r. – Przyznanie przez Centralny Instytutu Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy Certyfikatu uznania kompetencji jednostki edukacyjnej.

2006 r. – Otrzymanie Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością spełnienia wymagań normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie świadczenia usług szkoleniowych.

2008 r. – Uzyskanie Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego nadanego przez Kapitułę Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego pod przewodnictwem Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

2008 r. – Ośrodki Kształcenia Zawodowego w Świdnicy i Oleśnicy uzyskują uprawnienia od Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie do szkolenia operatorów maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. W kolejnych latach uprawnienia otrzymują Ośrodki Kształcenia Zawodowego w Bolesławcu, Jaworze i Głogowie (2009 r.) oraz we Wrocławiu (2010 r.).

Facebook