O firmie

Certyfikaty i akredytacje

Liczne certyfikaty, akredytacje i zaświadczenia, które posiada Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu uprawniają do prowadzenia określonych szkoleń oraz potwierdzają prowadzenie ich na najwyższym poziomie.                 

Wpisy do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

Wszystkie nasze Ośrodki prowadzą działalność szkoleniową na podstawie wpisów do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez właściwe jednostki samorządu terytorialnego (Urząd Miejski lub Starostwo Powiatowe).

Wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez DWUP

RISDolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Odział I we Wrocławiu posiada aktualny wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy w Wałbrzychu pod numerem 2.02./00018/2004 (www.ris.praca.gov.pl).

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością

PN-EN ISO 9001:2009W wyniku przeprowadzonego procesu certyfikacji Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu uzyskał 24.05.2021 r. Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością spełniając wymagania normy PN-EN ISO 9001:20015-10 w zakresie świadczenia usług szkoleniowych, nadany przez ISOCERT sp. z o.o. sp. k..

Certyfikat uznania kompetencji jednostki edukacyjnej

CIOB-PIB, BHP, DZDZ Kursy i SzkoleniaNa podstawie oceny przeprowadzonej w Dolnośląskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu w dniu 18 grudnia 2020 r. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy uznał kompetencje Zakładu do prowadzenia szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z programami wymaganymi w kryteriach certyfikacji osób nr KOCKP-1 i KOCKP-2.

Certyfikat wydany przez  TÜV SÜD Polska sp. z o.o.

TÜVCertyfikat potwierdza wysoką jakość i standard organizowanych szkoleń zgodny w wymogami szkoleń monitorowanych przez TÜV SÜD Polska sp. z o.o.  Absolwenci kursów mają możliwość dodatkowego udokumentowania zdobytej wiedzy certyfikatem „Potwierdzenia ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska sp. z o.o.” w języku angielskim lub niemieckim.

 Certyfikat nadany przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Agencja ZatrudnieniaCertyfikat o dokonaniu wpisu podmiotu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod nr 1269.

Tytuł Gepardy Biznesu i Efektywna Firma

Efektywna FirmaW uznaniu dynamiki rozwoju i wyników finansowych Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu został wyróżniony w IV edycji konkursu „Efektywna Firma”. Tytuł „Gepardy Biznesu 2011” potwierdzony certyfikatem przyznano za szybko rosnącą wartość rynkową firmy.

 

Facebook