O firmie

O firmie

O Firmie. Kursy zawodowe i szkolenia. DZDZ Kursy i Szkolenia

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego we Wrocławiu posiada ponad 70-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności szkoleniowej. Dziś jest jedną z najstarszych, największych i najbardziej cenionych firm edukacyjnych działających na terenie Dolnego Śląska.

W naszych Ośrodkach Kształcenia Zawodowego szkolimy około 20 tysięcy osób rocznie w ponad 100 zawodach i specjalnościach, w tym organizujemy kursy dla blisko 3 tysięcy osób bezrobotnych w całym województwie dolnośląskim.

Prowadzimy usługi edukacyjne realizowane w formie szkoleń, kursów, seminariów, warsztatów itp. Dysponujemy dobrze rozwiniętą bazą szkoleniową, wyposażoną w nowoczesny sprzęt dydaktyczny (komputery, rzutniki multimedialne, zestawy multimedialne, urządzenia spawalnicze, wózki jezdniowe). Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI) nadało naszej pracowni komputerowej we Wrocławiu Certyfikaty Mobilnego Laboratorium ECDL. Mogą odbywać się w nim egzaminy na Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL).

Dysponujemy bogatym bankiem programów nauczania. Kursy organizowane są w oparciu o stale aktualizowane, modułowe programy szkolenia, dostosowane do zmieniających się przepisów prawnych oraz wymagań pracodawców.

Starannie dobieramy współpracowników. Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych wykładowców i instruktorów praktycznej nauki zawodu z wieloletnim doświadczeniem zawodowym.

Organizowane przez nas szkolenia cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony klientów indywidualnych, firm oraz instytucji (np. urzędów pracy). Gwarancją usług świadczonych na najwyższym poziomie jest przyznany Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością poświadczający spełnienie normy PN-EN ISO 9001:2015-10 w zakresie usług szkoleniowych.

Dobra jakość realizowanych przez nas usług pozwoliła na powołanie przy Dolnośląskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego Komisji Kwalifikacyjnej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, a także Komisji Spawalniczej przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach. W zależności od potrzeb powoływana jest przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Państwowa Komisja Egzaminacyjna do przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych na tytułu zawodowy i tytułu zawodowy mistrza.

Współpracujemy z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach i Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Aż pięć naszych Ośrodków Kształcenia Zawodowego posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń dla operatorów maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych w określonych klasach i specjalnościach.

Gwarantujemy Państwu profesjonalizm i zajęcia w miłej atmosferze. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych naszą ofertą szkoleniową do odwiedzenia Ośrodków Kształcenia Zawodowego na terenie Dolnego Śląska. Współpraca z nami przyniesie Państwu wiele korzyści i satysfakcji.

Facebook