Aktualności

 

Szkolenia operatorów nośników osprzętów (ładowarki teleskopowe)

14 lipca 2016

20160311_095140-(1)

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w ŚwidnicyOleśnicy zapraszają wszystkich chętnych na  szkolenia w zawodzie operatora wielozadaniowych nośników osprzętów określonego typu, przy czym pod ww. pojęciem należy rozumieć całą rodzinę wielozadaniowych nośników osprzętów określonego producenta.

Celem kursu jest przygotowanie kandydata do praktycznego i teoretycznego egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie w zakresie operatora wielozadaniowego nośnika osprzętu. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnik uzyskuje uprawnienia do wykonywania ww. zawodu.

Warunkiem przyjęcia kandydata na kurs jest:

 • ukończenie 18 lat,
 • posiadanie wykształcenia co najmniej podstawowego,
 • posiadanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora wielozadaniowych nośników osprzętów.

Kurs trwa 67 godzin na osobę w tym:

 • zajęcia teoretyczne 52 godzin,
 • zajęcia praktyczne 15 godzin.

Program kursu obejmuje następujące moduły:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
  ogólna budowa i obsługa układów napędowych stosowanych w maszynach roboczych
  – użytkowanie i obsługa maszyn roboczych
 • Wielozadaniowe nośniki osprzętów

  – ogólna budowa i obsługa wielozadaniowych nośników osprzętów
  – technologia robót realizowanych wielozadaniowymi nośnikami osprzętów
  – zajęcia praktyczne  wykonywane wielozadaniowymi nośnikami osprzętów

Zajęcia na kursie prowadzone są przez fachową kadrę wykładowców posiadających odpowiednie wykształcenie i wiedzę potrzebną do prowadzenia zajęć, a także długoletnie doświadczenie dydaktyczne i zawodowe.

Instruktorzy zajęć praktycznych posiadają niezbędne uprawnienia w zakresie obsługi danej maszyny, mają ukończone kursy pedagogiczne i długoletnią praktykę w pracy na maszynach. Wszyscy wykładowcy i instruktorzy zajęć praktycznych posiadają akceptację IMBiGS do prowadzenia zajęć na kursach operatorów wielozadaniowych nośników osprzętów.

Tagi: ,

Brak komentarzy »

No comments yet.

Leave a comment

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Facebook