Aktualności

 

Szkolenia operatorów nośników osprzętów (ładowarki teleskopowe)

14 lipca 2016

20160311_095140-(1)

Ośrodek Kształcenia Zawodowego w ŚwidnicyOleśnicy zapraszają wszystkich chętnych na  szkolenia w zawodzie operatora wielozadaniowych nośników osprzętów określonego typu, przy czym pod ww. pojęciem należy rozumieć całą rodzinę wielozadaniowych nośników osprzętów określonego producenta.

Celem kursu jest przygotowanie kandydata do praktycznego i teoretycznego egzaminu państwowego przed komisją powołaną przez Centrum Certyfikacji i Koordynacji Szkolenia Operatorów Maszyn Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie w zakresie operatora wielozadaniowego nośnika osprzętu. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnik uzyskuje uprawnienia do wykonywania ww. zawodu.

Warunkiem przyjęcia kandydata na kurs jest:

 • ukończenie 18 lat,
 • posiadanie wykształcenia co najmniej podstawowego,
 • posiadanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora wielozadaniowych nośników osprzętów.

Kurs trwa 176 godzin, w tym:

 • zajęcia teoretyczne 116 godzin,
 • zajęcia praktyczne 60 godzin w przypadku posiadania udokumentowanego miesięcznego stażu pracy na maszynie.

Program kursu obejmuje następujące tematy:

 • użytkowanie eksploatacyjne,
 • dokumentacja techniczna,
 • bezpieczeństwo i higiena,
 • podstawy elektrotechniki,
 • silniki spalinowe,
 • elementy hydrauliki,
 • budowa wielozadaniowych nośników osprzętów,
 • technologia robót,
 • zajęcia praktyczne.

Przyszli operatorzy w trakcie zajęć praktycznych  na kursie nabędą umiejętności:

 • przygotowania stanowiska pracy,
 • przygotowania wielozadaniowego nośnika osprzętów do pracy,
 • jazdy wielozadaniowym nośnikiem osprzętów,
 • wykonywania ruchów roboczych bez obciążenia,
 • pracy wielozadaniowym nośnikiem osprzętów,
 • wykonywania obsługi technicznej, regulacji i usuwania drobnych usterek,
 • sporządzania dokumentacji eksploatacyjnej.

Zajęcia na kursie prowadzone są przez fachową kadrę wykładowców posiadających odpowiednie wykształcenie i wiedzę potrzebną do prowadzenia zajęć, a także długoletnie doświadczenie dydaktyczne i zawodowe.

Instruktorzy zajęć praktycznych posiadają niezbędne uprawnienia w zakresie obsługi danej maszyny, mają ukończone kursy pedagogiczne i długoletnią praktykę w pracy na maszynach. Wszyscy wykładowcy i instruktorzy zajęć praktycznych posiadają akceptację IMBiGS do prowadzenia zajęć na kursach operatorów wielozadaniowych nośników osprzętów.

Tagi: ,

Brak komentarzy »

Brak komentarzy.

Dodaj komentarz

Musisz się zalogować, aby móc dodać komentarz.

Facebook