Legnica – Uprawnienia elektroenergetyczne (Gr.1) z egzaminem (eksploatacja, dozór)

Legnica – Uprawnienia elektroenergetyczne (Gr.1) z egzaminem (eksploatacja, dozór)

Cel: Przygotowanie słuchaczy do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w wybranym przez nich zakresie eksploatacji określonych urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV.

Sposób realizacji: Platforma internetowa przeznaczona do nauczania zdalnego. Kursy będą prowadzone w trybie rzeczywistym, dlatego będzie możliwe zadawanie pytań dla Instruktora bezpośrednio w trakcie trwania szkolenia. Platforma jest niezwykle prosta w obsłudze, a także całkowicie bezpieczna dla korzystających. Nadzór nad bezpieczeństwem oraz prawidłowym przebiegiem sprawuje Polskie Centrum Bezpieczeństwa i Prewencji.

Informacje niezbędne przed rozpoczęciem kursu:

  • imię i nazwisko uczestnika kursu,
  • telefon uczestnika kursu,
  • adres e-mail uczestnika kursu.
  • Kandydaci powinni złożyć wniosek o przyjęcie na kurs z dokładnym określeniem zakresu uprawnień kwalifikacyjnych, które zamierzają uzyskać.

Absolwent kursu będzie znał:

– budowę oraz zasady doboru i stosowania wybranych urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV,
– zasady prawidłowego wykonywania instalacji elektroenergetycznych,
– zasady przyłączania urządzeń,
– zakres i terminy wykonywania podstawowych czynności podczas eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych,
– przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy,
– zasady uwalniania porażonych spod napięcia oraz udzielania pierwszej pomocy,
– organizację ochrony przeciwpożarowej, sprzęt przeciwpożarowy i sposób jego użycia,
– przepisy dotyczące przyłączania instalacji i urządzeń do sieci,
– wymagania dotyczące prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej,
– przepisy dotyczące zakresu działania Urzędu Regulacji Energetyki.

Kursy prowadzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną działającą przy DZDZ powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki absolwent kursu uprawnień elektroenergetycznych do 1kV otrzymuje stosowne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji określonych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.

Szczegółowa tematyka egzaminu na uprawnienia energetyczne POBIERZ

ZAPRASZAMY !!!

Czas trwania: 2 dni dla osób robiących po raz pierwszy, 1 dzień dla osób przedłużających
Terminy: Od godz. 8:00
24, 25 czerwca 2021 (kurs po raz pierwszy)
25 czerwca 2021 (odnowienie uprawnień)
Cena:  400 zł/os., plus każdy egzamin kwalifikacyjny 280 zł
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  Materiały, wnioski
Szkolenie On-line
Osoba do kontaktu: Agnieszka Pasternak, 601 304 967, 76 862 40 50

Skontaktuj się z Ośrodkiem w Legnicy korzystając z poniższego formularza:

* - oznacza pole wymagane

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w witrynie internetowej dostępnej pod adresem dzdz.edu.pl jest Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Biskupiej 10a. Każda osoba podająca dane osobowe czyni to dobrowolnie i ma prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na sformułowane pytanie i kontynuowanie ewentualnej dalszej korespondencji.

Facebook