Legnica – Obsługa lub/i konserwacja Urządzeń Transportu Bliskiego z egzaminem UDT

Legnica – Obsługa lub/i konserwacja Urządzeń Transportu Bliskiego z egzaminem UDT

OKZ w Legnicy przygotowuje słuchaczy do uzyskania  obowiązkowego uprawnienia UDT na  obsługę lub/i  konserwację Urządzeń Transportu Bliskiego:

OBSŁUGA:

– wózki jezdniowe podnośnikowe „daw. WJO II” – 700 zł (również doszkolenie dla osób, które ukończyły kurs w latach wcześniejszych, ale nie posiadają zaświadczenia UDT- 450 zł ),
– wózki jezdniowe podnośnikowe „specjalizowane, daw. WJO I” – 1200 zł,
– wciągniki i wciągarki – 850 zł (700 zł przy posiadaniu własnego urządzenia),
– suwnice – 850 zł (700 zł przy posiadaniu własnego urządzenia),
– żurawie stacjonarne, przewoźne i przenośne – 980 zł,
– żurawie wieżowe i szybkomontujące – 1200 zł,
– podesty (podnośniki koszowe) – 980 zł,
– wózki unoszące – 120 zł.

KONSERWACJA urządzeń – 1300 zł

KURS OBEJMUJE:

– materiały szkoleniowe wraz z testami egzaminacyjnymi,
– przygotowanie teoretyczne (wykłady stacjonarne lub on-line w trybie
rzeczywistym) i praktyczne do egzaminu,
– egzamin teoretyczny i praktyczny UDT.

Szkolenie kończy się egzaminem zewnętrznym przed Komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu Kursant otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne UDT, które jest ważne w każdym zakładzie pracy w Polsce i uprawnia do obsługi lub/i konserwacji urządzeń. 

Część teoretyczna kursu prowadzona w formie stacjonarnej lub wykładów on-line w trybie rzeczywistym (przy grupie pracowników danej Firmy możliwe szkolenie w siedzibie u Klienta)

21-25 czerwca 2021 r. od godziny 08:00

21-23 czerwca 2021 r. od godziny 08:00 kurs dokształcający wózki jezdniowe podnośnikowe

 

Osoba do kontaktu:  Agnieszka Pasternak, 601 304 967, 76 862 40 50

Skontaktuj się z Ośrodkiem w Legnicy korzystając z poniższego formularza:

* - oznacza pole wymagane

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w witrynie internetowej dostępnej pod adresem dzdz.edu.pl jest Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Biskupiej 10a. Każda osoba podająca dane osobowe czyni to dobrowolnie i ma prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Dane osobowe podane w formularzu kontaktowym będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na sformułowane pytanie i kontynuowanie ewentualnej dalszej korespondencji.

Facebook