Aktualności

 

Kursy realizowane w ramach projektu „Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie” współfinansowanego przez Unię Europejską

20 marca 2019

Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego we Wrocławiu zaprasza na kursy realizowane w ramach projektu „Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Poziom dofinansowania kosztów usług kształcenia wynosi maksymalnie 92,5% kosztów usług. Uczestnik/-czka ma obowiązek wniesienia, przed rozpoczęciem udziału w usłudze, wkładu własnego w wysokości 7,5% kosztów usługi kształcenia zaplanowanej do realizacji.

W ramach projektu Uczestnicy objęci wsparciem wybiorą przy pomocy doradcy zawodowego jeden lub więcej z kursów zawodowych, który będzie zgodny z ich indywidualnymi potrzebami na rynku pracy oraz będzie się wpisywał w zapotrzebowanie dolnośląskiego rynku pracy.

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które w chwili przystąpienia do projektu spełniają łącznie niżej wymienione kryteria:

1) ukończyły 18 r. życia,
2) z własnej inicjatywy są zainteresowane podnoszeniem poziomu kompetencji/kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych,
3) nie prowadzą działalności gospodarczej,
4) nie uczą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu w zorganizowanych formach edukacji).

Projekt jest realizowany na terenie województwa dolnośląskiego na jednym z Obszarów Strategicznej Interwencji

• Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji
• Obszaru Interwencji Doliny Baryczy
• Obszaru Interwencji Równiny Wrocławskiej
• Obszaru Ziemi Dzierżoniowsko-Kłodzko-Ząbkowickiej
• Zachodniego Obszaru Interwencji

Dodatkowe informacje na temat udziału w projekcie udzielane są przez pracowników naszych Ośrodków Kształcenia Zawodowego. Telefon kontaktowy zamieszczony jest na naszej stronie internetowej dzdz.edu.pl w zakładce kontakt.

Tagi: ,

Brak komentarzy

Brak komentarzy.

Przepraszamy, możliwość dodawania komentarzy jest obecnie wyłączona.

Facebook