Kursy i szkolenia

Kurs własny biznes


Szkolenie "Własny biznes", kierowane jest do osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Cele kształcenia:

1.      Przygotowanie uczestników szkolenia w zakresie:
- znajomości prawa związanego z prowadzeniem własnej firmy,
- etapów procesu zakładania własnej działalności,
- obowiązków przedsiębiorcy względem US, ZUS, GUS i innych instytucji, z którymi współpracuje przedsiębiorca,
- form finansowania i prowadzenia księgowości w przedsiębiorstwie,
- zarządzania przedsiębiorstwem,
- marketingu i reklamy małego przedsiębiorstwa,
- oceny własnej przedsiębiorczości i weryfikacji pomysłu na działalność,
- tworzenia biznesplanu.

Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia
· motywacja do kształcenia,
·ukończone 18 lat,
·motywacja do założenia własnej działalności gospodarczej.

Kandydaci na kurs prowadzenia własnej działalności gospodarczej powinni prezentować postawy odpowiedzialności, zdyscyplinowania oraz umiejętności organizowania pracy.       
 
Tematyka zajęć obejmuje m.in. takie zagadnienia, jak:
- etapy rejestracji działalności gospodarczej,
- wybór formy opodatkowania,
- formy prowadzenia działalności gospodarczej,
- instrumenty finansowego i merytorycznego wsparcia dla małej przedsiębiorczości (pozyskiwanie funduszy na rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej),
- rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
- marketing i reklama nowej firmy,
- rozliczenia z urzędem skarbowym,
- rachunkowość i dokumentacja w firmie,
- pozyskiwanie lokalu na działalność gospodarczą,
- biznesplan.
 
 
Po ukończeniu szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.z 2014 r. poz.622
ZAPRASZAMY

Czas trwania: 16 godzin
Terminy: trwa nabór
Cena: 300  zł/os. dla klientów indywidualnych
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  materiały drukowane 
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
Osoba do kontaktu: Urszula Wojnarowicz, kontakt
    

Liczba wolnych miejsc: 9


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Złotoryja
ul.Kolejowa 4
59-500 Złotoryja

Tel.: 76 878 58 55, 575316338
Fax: 76 878 58 55
E-mail: okz.zlotoryja@dzdz.edu.plFacebook