Kursy i szkolenia

Palacz  kotłów c.o.Cel:
Przygotowanie uczestników do obsługi kotłów wodnych niskotemperaturowych i parowych niskociśnieniowych oraz przygotowanie do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie obsługi kotłów, zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne.

Warunki uczestnictwa:
- ukończony 18 rok życia
- wykształcenia minimum podstawowe
Kandydaci powinni złożyć wniosek o przyjęcie na kurs z dokładnym określeniem zakresu uprawnień kwalifikacyjnych, które zamierzają uzyskać.

Zakres kursu i egzaminu obejmuje znajomość zagadnień:
– budowy i zasady działania kotłów centralnego ogrzewania wraz z osprzętem i urządzeniami    
   pomocniczymi,
– zasad prawidłowej i ekonomicznej eksploatacji kotłów, osprzętu i urządzeń pomocniczych,
– wykorzystywania w eksploatacji wskazań typowej aparatury kontrolno-pomiarowej,
– przepisów bhp i przeciwpożarowych w zakresie eksploatacji kotłów i urządzeń pomocniczych.
 
Po ukończeniu zajęć słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz.622). W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną działającą przy Dolnośląskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki absolwent kursu otrzymuje stosowne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do obsługi kotłów grzewczych.
ZAPRASZAMY !!!
Czas trwania: 16 godz.
Terminy 31.08.2019 r. -  07.09.2019 r. godz. 9.00
Cena: 600,00 zł/os. dla klientów indywidualnych z egzaminem państwowym
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny. 
Inne:  materiały drukowane i elektroniczne
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata, ciastka )
Osoba do kontaktu: Urszula Wojnarowicz, Ewa Oleryk kontakt
 
    

Liczba wolnych miejsc: 10

Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Złotoryja
ul.Kolejowa 4
59-500 Złotoryja

Tel.: 76 878 58 55
Fax: 76 878 58 55
E-mail: okz.zlotoryja@dzdz.edu.plFacebook