Kursy i szkolenia

Uprawnienia elektryczne do 1 kV

Kurs uprawnienia elektryczne SEP do 1kV. Jawor, ul. Kolejowa 12. DZDZ Kursy i Szkolenia

Cel kursu:

Przygotowanie słuchaczy do egzaminu "E" lub "D" na przedłużenie (odnowienie) ważności bądż uzyskanie uprawnień elektrycznych do 1kV w wybranym zakresie eksploatacji lub dozoru określonych urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV.

Przypominamy, że zgodnie ze zmianą  ustawy PRAWO ENERGETYCZNE (Dz. U. Z 2005r. nr 62 poz. 552) z dniem 3 maja 2010 roku straciły ważność wszystkie uprawnienia kwalifikacyjne wydane bezterminowo na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów.


Warunki stawiane uczestnikom kursu:

Kandydaci na kurs uprawnień elektrycznych do 1 kV powinni złożyć wniosek z dokładnym określeniem zakresu uprawnień kwalifikacyjnych, które zamierzają uzyskać.


Absolwent kursu będzie znał:

  • budowę oraz zasady doboru i stosowania wybranych urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV,
  • zasady prawidłowego wykonywania instalacji elektroenergetycznych,
  • zasady przyłączania urządzeń,
  • zakres i terminy wykonywania podstawowych czynności podczas eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych,
  • przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy,
  • zasady uwalniania porażonych spod napięcia oraz udzielania pierwszej pomocy,
  • organizację ochrony przeciwpożarowej, sprzęt przeciwpożarowy i sposób jego użycia,
  • przepisy dotyczące przyłączania instalacji i urządzeń do sieci,
  • wymagania dotyczące prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej,
  • przepisy dotyczące zakresu działania Urzędu Regulacji Energetyki.Po ukończeniu kursu uprawnień elektrycznych  do 1kV słuchacz otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.z 2017 r. poz.1622). W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną działającą przy DZDZ powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki absolwent kursu uprawnień elektrycznych  do 1kV otrzymuje stosowne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji lub dozoru określonych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.


ZAPRASZAMY !!!
 

 
Czas trwania: 30 godzin
Terminy: trwa nabór
Cena: 440 zł/os. dla klientów indywidualnych + 260 zł. za egzamin "E" lub "D"
Inne:  materiały drukowane
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
Osoba do kontaktu: Longina Gaszyńska, Mariola Szkwarkowska, kontakt
   Liczba wolnych miejsc: -1Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Jawor
ul.Poniatowskiego 25, I piętro
59-400 Jawor

Tel.: 76 870 26 54
Fax: 76 870 73 55
GG: 49817374
E-mail: okz.jawor@dzdz.edu.plFacebook