Kursy i szkolenia

Uprawnienia elektroenergetyczne do 1 kV


Cel:
Przygotowanie słuchaczy do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w wybranym przez nich zakresie eksploatacji określonych urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV.

Warunki uczestnictwa:
Kandydaci powinni złożyć wniosek o przyjęcie na kurs z dokładnym określeniem zakresu uprawnień kwalifikacyjnych, które zamierzają uzyskać.

Absolwent kursu będzie znał:
- budowę oraz zasady doboru i stosowania wybranych urządzeń, instalacji lub sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV,
- zasady prawidłowego wykonywania instalacji elektroenergetycznych,
- zasady przyłączania urządzeń,
- zakres i terminy wykonywania podstawowych czynności podczas eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych,
- przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa pracy,
- zasady uwalniania porażonych spod napięcia oraz udzielania pierwszej pomocy,
- organizację ochrony przeciwpożarowej, sprzęt przeciwpożarowy i sposób jego użycia,
- przepisy dotyczące przyłączania instalacji i urządzeń do sieci,
- wymagania dotyczące prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej,
- przepisy dotyczące zakresu działania Urzędu Regulacji Energetyki.

Po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną działającą przy DZDZ powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki absolwent kursu uprawnień elektroenergetycznych do 1kV otrzymuje stosowne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji określonych urządzeń, instalacji i sieci energetycznych.

ZAPRASZAMY !!!

Czas trwania: 40 godziny, ( 16 godzinny lub 8 godzinny )
Terminy: rozpoczęcie: trwa nabór
zajęcia codziennie, w dni powszednie, w godz. od 8:00 do 16:00
Cena: 660 zł/os. dla klientów indywidualnych, w tym egzamin 260 zł
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  materiały drukowane
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata, )
Osoba do kontaktu: Danuta Kraska, kontakt
   Liczba wolnych miejsc: 16


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Legnica
ul. Muzealna 2
59-220 Legnica

Tel.: 76 862 40 50
Tel.: 601 304 967
Fax: 76 862 40 50
E-mail: okz.legnica@dzdz.edu.plFacebook