Kursy i szkolenia

Szkolenie ŚOR uzupełniające

Cel:
Celem szkolenia jest odnowienie zaświadczenia w zakresie środków ochrony roślin na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 08 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013, poz.554)

Wymagania wstępne stawiane uczestnikom:
  • pracownicy firm oraz punktów zajmujących się obrotem i konfekcjonowaniem środków ochrony roślin.

Program szkolenia obejmuje:
  • wybrane zagadnienia w zakresie  przepisów prawnych,
  • charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin,
  • integrowana ochrona roślin - aktualizacja wiedzy,
  • technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin - aktualizacja wiedzy,
  • zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko - aktualizacja wiedzy,
  • BHP przy sprzedaży i stosowaniu środków ochrony roślin - aktualizacja wiedzy.

Kurs kończy się egzaminem, który przeprowadza Komisja Egzaminacyjna powołana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.


W wyniku pozytywnego zdania egzaminu absolwent otrzymuje stosowne zaświadczenie o ukończeniu kursu.


Zaświadczenie  ważne jest przez okres 5 lat.Czas trwania: 7 godzin
Terminy: Trwa nabór
Cena: szkolenie uzupełniające: 150zł/os.
Inne:  materiały drukowane
Kontakt: Joanna Skoczylas, Dorota Ozga tel. 71 344 28 12, okz.biskupia@dzdz.edu.pl
   


Liczba wolnych miejsc: 20


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Wrocław Biskupia
ul. Biskupia 10a
50-148 Wrocław

Tel.: 71 344 28 12
Fax: 71 343 68 30
E-mail: okz.biskupia@dzdz.edu.plFacebook