Kursy i szkolenia

Szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin- Szkolenie uzupełniające


Cel:
Odnowienie zaświadczenia w zakresie środków ochrony roślin na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 08 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013, poz.554)

Wymagania wstępne stawiane uczestnikom:

  • pracownicy firm oraz punktów zajmujących się obrotem i konfekcjonowaniem środków ochrony roślin.
Program szkolenia obejmuje:

  • wybrane zagadnienia w zakresie  przepisów prawnych,
  • charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin,
  • integrowana ochrona roślin - aktualizacja wiedzy,
  • technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin - aktualizacja wiedzy,
  • zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko - aktualizacja wiedzy,
  • BHP przy sprzedaży i stosowaniu środków ochrony roślin - aktualizacja wiedzy.

Kurs kończy się egzaminem, który przeprowadza Komisja Egzaminacyjna powołana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
W wyniku pozytywnego zdania egzaminu absolwent otrzymuje stosowne zaświadczenie o ukończeniu kursu.


Zaświadczenie  ważne jest przez okres 5 lat.

ZAPRASZAMY !!!

Czas trwania: 7 godzin
Terminy: szkolenie uzupełniające
10.08.2019 r.
Cena: szkolenie uzupełniające: 150zł/os.
Inne:  materiały drukowane
Osoba do kontaktu: Agnieszka Majchrzak, Dominika Libucha kontakt tel. 71 344 28 12,  71 343 68 30
   Liczba wolnych miejsc: 20


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Wrocław I
ul. Biskupia 10a
50-148 Wrocław

Tel.: 71 344 28 12
Fax: 71 343 68 30
E-mail: okz.biskupia@dzdz.edu.plFacebook