Kursy i szkolenia

Szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin

Cel:

Celem szkolenia w zakresie doradztwa dotyczącego  ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN  jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami z zakresu wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin.

Szkolenie prowadzone jest jako:

  • PODSTAWOWE dla osób, które po raz pierwszy chcą zdobyć uprawnienia,
  • UZUPEŁNIAJACE dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe i chcą przedłużyć posiadane uprawnienia o kolejne 5 lat.

Uczestnikami szkoleń uzupełniających powinny być osoby, które posiadają nieaktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego (niezależnie czy uprawnienia wydano na podstawie nowej, czy starej ustawy). Nie ma przeszkód prawnych, aby w szkoleniu uzupełniającym wzięły udział osoby, których uprawnienia są jeszcze aktualne; w takim przypadku szkolenie uzupełniające skutkuje ich przedłużeniem od dnia szkolenia na okres 5 kolejnych lat.

Program szkolenia ŚOR obejmuje następującą tematykę:

  • wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych,
  • charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin,
  • integrowana ochrona roślin,
  • techniki wykonywania zabiegów w ochronie roślin,
  • zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko,
  • bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin.
 

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie kończy się egzaminem sprawdzającym przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez organizatora szkolenia. Pozytywna ocena z egzaminu stanowi podstawę do wydania zaświadczenia o jego ukończeniu zgodnie z R
ozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (ŚOR).
 

Czas trwania: 24 godz. - szkolenie podstawowe
7 godz. - szkolenie uzupełniające
Terminy: trwa nabór
Cena: 400 zł/os. - szkolenie podstawowe
150 zł/os. - szkolenie uzupełniające

przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  materiały drukowane i elektroniczne
Osoba do kontaktu: Joanna Skoczylas, Dorota Ozga tel. 71 344 28 12, okz.biskupia@dzdz.edu.pl

 

 

 


Liczba wolnych miejsc: 18


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Wrocław Biskupia
ul. Biskupia 10a
50-148 Wrocław

Tel.: 71 344 28 12
Fax: 71 343 68 30
E-mail: okz.biskupia@dzdz.edu.plFacebook