Kursy i szkolenia

Szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin - szkolenie podstawowe


Cel:
Uzyskanie zaświadczenia w zakresie środków ochrony roślin na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 08 maja 2013 r. (Dz.U. z 2013, poz.554)

Wymagania wstępne stawiane uczestnikom:
  • pracownicy firm oraz punktów zajmujących się obrotem i konfekcjonowaniem środków ochrony roślin.

Program szkolenia obejmuje:


  • wybrane zagadnienia w zakresie  przepisów prawnych,
  • charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin,
  • integrowana ochrona roślin,
  • technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin,
  • zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko,
  • BHP przy sprzedaży i stosowaniu środków ochrony roślin.

Kurs kończy się egzaminem, który przeprowadza Komisja Egzaminacyjna powołana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

W wyniku pozytywnego zdania egzaminu absolwent otrzymuje stosowne zaświadczenie o ukończeniu kursu.Zaświadczenie  ważne jest przez okres 5 lat.Czas trwania: 24 godziny
Terminy: Trwa nabór na termin 23-24.11.2019 r.
Cena: szkolenie podstawowe: 400,00 zł/os. 
Inne:  materiały drukowane, serwis kawowy
Osoba do kontaktu: tel. 71 344 28 12,  okz.biskupia@dzdz.edu.pl
   Liczba wolnych miejsc: 20

Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Wrocław I
ul. Biskupia 10a
50-148 Wrocław

Tel.: 71 344 28 12
Fax: 71 343 68 30
E-mail: okz.biskupia@dzdz.edu.plFacebook