Kursy i szkolenia

Operator wózka widłowego

Kurs na wózki widłowe. Oława, ul. 1 Maja. DZDZ Kursy i Szkolenia.

Cel kursu:

Celem kursu na wózki widłowe jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji operatora wózków widłowych z napędem silnikowym oraz wykonania czynności związanych z wymianą butli LPG.

Warunki stawiane uczestnikom kursu:

  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • stan zdrowia potwierdzony stosownym zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pracy na stanowisku operatora wózka widłowego.


Zadaniem kursu jest:

  • zapoznanie z budową i zasadami działania wózków różnych typów, pozwalające na ich prawidłową eksploatację,
  • przygotowanie do samodzielnego prowadzenia wózka widłowego i wykonywania operacji manewrowych osprzętem wózka widłowego oraz do jego obsługi codziennej,
  • zaznajomienie z obowiązującymi przepisami bhp, zasadami poruszania się wózkiem widłowym po terenie zakładu pracy, bezpieczeństwem przeciwpożarowym, zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej,
  • uzyskanie teoretycznych wiadomości do wykonania wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia,
  • uzyskanie wiadomości o zagrożeniach, wypadkach i sytuacjach niebezpiecznych związanych z wymianą butli,
  • nabycie umiejętności praktycznej wymiany butli,
  • postępowanie w sytuacjach awaryjnych.


Po ukończeniu kursu i zdaniu wewnętrznego egzaminu przed komisją DZDZ absolwent otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2012r.  poz.186).

Ponieważ kurs oparty jest na programie opracowanym i udostępnionym przez UDT. Otrzymane "menowskie" zaświadczenie o ukończeniu kursu będzie dla pracodawcy podstawą wydania pracownikowi imiennego zezwolenia, które uprawnia do obsługi wózków widłowych na terenie danego zakładu pracy. 

Użyty w opisie kursu potoczny termin "wózki widłowe", oznacza według klasyfikacji UDT urządzenia transportu bliskiego (UTB) kategorii II WJO, czyli wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych. Ukończenie kursu uprawnia także do obsługi wózków wyposażonych w butle gazowe oraz wózków należących do niższych kategorii.

Dla osób zainteresowanych, za dodatkową opłatą, istnieje możliwość uzyskania potwierdzenia zdobytych kwalifikacji poprzez TÜV SÜD Polska w języku niemieckim i angielskim, co ułatwia wykorzystanie uprawnień w innych krajach Unii Europejskiej. 


ZAPRASZAMY !!!

 

Czas trwania: 67 godzin, w tym 20 godzin zajęć praktycznej jazdy na wózkach i wymiany butli gazowych
Terminy: rozpoczęcie 23.06.2014 r.
zajęcia codziennie, w dni powszednie, w godz. od 16:00 do 20:00
Cena: 650 zł/os. dla klientów indywidualnych
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  materiały drukowane i w wersji elektronicznej
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata, przekąski)
Osoba do kontaktu: Ryszard Puzio  kontakt
   Liczba wolnych miejsc: 6


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Oława
ul. 1-go Maja 44
55-200 Oława

Tel.: 71 303 23 43
Fax: 71 313 25 99
E-mail: okz.olawa@dzdz.edu.plFacebook