Kursy i szkolenia

Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym
Cel:

Celem szkolenia ze stosowania środków ochrony roślin jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami z zakresu wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin sprzętem naziemnym.

Program kursu obejmuje następujące tematy:

 
 1. Wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych
  2. Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin
  3. Integrowana ochrona roślin
  4. Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin
  5. Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko
  6. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin

Kurs kończy się egzaminem, który przeprowadza Komisja Egzaminacyjna powołana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W wyniku pozytywnego zdania egzaminu absolwent otrzymuje stosowne zaświadczenia zgodne z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin. Zaświadczenie zachowuje ważność przez okres 5 lat. Po tym okresie należy przystąpić do szkolenia uzupełniającego.


ZAPRASZAMY !!!


Czas trwania                 14 godz.szkolenie podstawowe 
7 godz. szkolenie uzupełniające
Termin trwa nabór
Cena 250,00 zł/os. szkolenie podstawowe
150,00 zł/os. szkolenie uzupełniające
Inne materiały dydaktyczne, poczęstunek
(kawa, herbata)
Osoba do kontaktu                          Monika Kamińska, Anna Wojtaczka


Liczba wolnych miejsc: 23


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Lubin
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14c
59-300 Lubin

Tel.: 76 844 39 40, 601 304 929
Fax: 76 844 39 40
E-mail: okz.lubin@dzdz.edu.plFacebook