Kursy i szkolenia

Stosowanie środków ochrony roślin (ŚOR) sprzętem naziemnym

Stosowanie środków ochrony roślin (ŚOR) sprzętem naziemnym, Ząbkowice Śląskie, ul. Waryńskiego 1. DZDZ Kursy i Szkolenia.

Cel:

Celem szkolenia ze stosowania ŚOR jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami z zakresu wykonywania zabiegów środkami ochrony roślin sprzętem naziemnym.

Szkolenie ze stosowania ŚOR prowadzone jest jako:

  • podstawowe dla osób, które po raz pierwszy chcą zdobyć uprawnienia biorąc udział w szkoleniu,
  • uzupełniające dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe i chcą przedłużyć posiadane uprawnienia o kolejne 5 lat.

Uczestnikami szkoleń uzupełniających powinny być osoby, które posiadają nieaktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego (niezależnie czy uprawnienia wydano na podstawie nowej, czy starej ustawy). Nie ma przeszkód prawnych, aby w szkoleniu uzupełniającym wzięły udział osoby, których uprawnienia są jeszcze aktualne; w takim przypadku szkolenie uzupełniające skutkuje ich przedłużeniem od dnia szkolenia na okres 5 kolejnych lat.

Program szkolenia ze stosowania ŚOR obejmuje następującą tematykę:

  • wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych,
  • charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin,
  • integrowana ochrona roślin,
  • techniki wykonywania zabiegów w ochronie roślin,
  • zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko,
  • bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin.
 

Zakończenie szkolenia:

Szkolenie ze stosowania ŚOR kończy się egzaminem sprawdzającym przed komisją egzaminacyjną powołaną przez organizatora szkolenia. Pozytywna ocena z egzaminu stanowi podstawę do wydania uczestnikowi szkolenia zaświadczenia o jego ukończeniu zgodne z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (ŚOR).

ZAPRASZAMY !!!


Czas trwania: 14 godz. - szkolenie podstawowe
7 godz. - szkolenie uzupełniające
Terminy: trwa nabór
Cena:. 240 zł/os. - szkolenie podstawowe
120 zł/os. - szkolenie uzupełniające
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  materiały drukowane i elektroniczne
Osoba do kontaktu: Monika Bierut, kontakt
   

 


Liczba wolnych miejsc: 15


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Ząbkowice Śląskie
ul. Wrocławska 27a
57-200 Ząbkowice Śląskie

Tel.: 883 663 223
Tel.: 605 215 941
Fax:
E-mail: okz.zabkowice@dzdz.edu.plFacebook