Kursy i szkolenia

Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy


Cel:
Uzyskanie zaświadczenia w zakresie użytkowania środków ochrony roślin na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 grudnia 2010r. (Dz.U. Nr 256, poz.1721)

Program kursu obejmuje następujące tematy:

 
1. Wybrane zagadnienia w zakresie obowiązujących przepisów.
  2. Charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin.
  3. Zagadnienia z  zakresu ochrony roślin uprawnych.
  4. Technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin.
  5. Zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko.
  6. Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin.

Kurs kończy się egzaminem, który przeprowadza Komisja Egzaminacyjna powołana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa. W wyniku pozytywnego zdania egzaminu absolwent otrzymuje stosowne zaświadczenie o ukończeniu kursu uprawniające do wykonywania zabiegów ochrony roślin.

ZAPRASZAMY !!!

Czas trwania:
14 godzin, w tym 4 godziny zajęć praktycznych
Terminy:
rozpoczęcie: trwa nabór
Cena:
150 zł/os. dla klientów indywidualnych
 przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne: 
materiały drukowane i elektroniczne
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
Osoba do kontaktu:
 Anna Gawińska , Andrzej  Żurekkontakt
 
 Liczba wolnych miejsc: 6


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Oleśnica
ul. Młynarska 3
56-400 Oleśnica

Tel.: 71 314 20 68
Fax: 71 398 57 28
E-mail: okz.olesnica@dzdz.edu.plFacebook