Kursy i szkolenia

Kurs sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej


Cel:
Celem zajęć jest przygotowanie słuchaczy do pracy w zakresie organizacji i techniki handlu przy sprzedaży towarów i usług oraz wytworzenie wśród uczestników nawyków profesjonalnej obsługi klientów.
 
Wymagania stawiane uczestnikom:
Udział w zajęciach mogą podejmować osoby pełnoletnie z ukończoną szkołą podstawową, wykazujące predyspozycje do pracy w handlu (łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi oraz umiejętność liczenia i kalkulacji). Kandydaci powinni wykazywać się dobrym stanem zdrowia.

Podstawowe umiejętności absolwenta to:
 
  • organizacja własnego stanowiska pracy oraz dobór i posługiwanie się sprzętem zgodnie z jego funkcją oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • ekspozycja towarów według pokrewieństwa cech użytkowych wyzwalających impulsy "zakupów przy okazji",
  • organizacja promocji i okazjonalnych stanowisk,
  • kompozycja towarów i elementów dekoracyjnych do witryn sklepowych,
  • prowadzenie rozmów sprzedażowych w kontaktach z klientami,
  • udzielanie porad klientom przy zakupie towarów,
  • obsługa kas fiskalnych,
  • obsługa aplikacji biurowych oraz programu komputerowego Subiekt.

Po ukończeniu zajęć słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.z 2014 r. poz.622).


ZAPRASZAMY !!!

Czas trwania: 144 godziny
Terminy: rozpoczęcie: trwa nabór
zajęcia codziennie, w dni powszednie, w godz. od 8:00 do 16:00
Cena: 720 zł/os. dla klientów indywidualnych
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  materiały drukowane i elektroniczne
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
Osoba do kontaktu: Longina Gaszyńska, Mariola Szkwarkowska,  kontakt
   Liczba wolnych miejsc: 15


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Jawor
ul. Kolejowa 12
59-400 Jawor

Tel.: 76 870 26 54
Fax: 76 870 73 55
GG: 49817374
E-mail: okz.jawor@dzdz.edu.plFacebook