Kursy i szkolenia

Kurs spawania stali niestopowych elektrodą nietopliwą w osłonie gazów obojętnych (TIG) 

Kurs spawania metodą TIG. Legnica, ul. Muzealna 2. DZDZ Kursy i Szkolenia.


Cel:
Celem zajęć jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu zgodnie z wytycznym Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.
 
Na kurs mogą zostać przyjęci kandydaci, którzy:


  • ukończyli co najmniej szkołę podstawową lub szkołę zawodową,
  • ukończyli 18 rok życia,
  • posiadają zdolność do wykonywania zawodu spawacza, potwierdzoną świadectwem lekarskim.
W kursie uczestniczyć mogą także spawacze posiadający Książkę Spawacza, którzy chcą poszerzyć posiadane uprawnienia spawalnicze o nową metodę spawania.

Absolwent kursu uzyskuje wiedzę i umiejętności do samodzielnego i bezpiecznego wykonywania zawodu spawacza.

W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej absolwent otrzymuje: Książkę Spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza.

Egzamin przeprowadza Komisja Spawalnicza powołana przy Dolnośląskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

ZAPRASZAMY !!!
 
Czas trwania: 103 godziny w tym 23 godziny zajęć teoretycznych i 80 godzin zajęć praktycznych
Terminy: rozpoczęcie: trwa nabór
zajęcia codziennie, w dni powszednie, w godz. od 8:00 do 16:00
Cena: 1650,00 zł/os.
W przypadku zleceń grupowych istnieje możliwość negocjacji ceny.
Inne:  materiały drukowane i elektroniczne; materiały spawalnicze i próbki spawalnicze
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata, woda mineralna)
Osoba do kontaktu: Danuta Kraska, kontakt
   
Liczba wolnych miejsc: 10

Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Legnica
ul. Muzealna 2
59-220 Legnica

Tel.: 76 862 40 50
Tel.: 601 304 967
Fax: 76 862 40 50
E-mail: okz.legnica@dzdz.edu.plFacebook