Kursy i szkolenia

Kurs spawania metodą MAG

Kurs spawania metodą MAG. Jawor, ul. Kolejowa 12. DZDZ Kursy i Szkolenia


Cel

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do wykonywania zawodu spawacza przy wykorzystaniu metody spawania MAG (ang. Metal Active Gas), czyli spawania łukowego elektrodą topliwą w osłonie gazów chemicznie aktywnych (proces nr 135 wg. normy PN-EN ISO 4063:2002). Kurs przygotowuje także do złożenia końcowego egzaminu nadającego uczestnikom uprawnienia do wykonywania zawodu spawacza.

Opis

Metoda MAG stosowana do łączenia stali konstrukcyjnych niestopowych, niskostopowych i wysokostopowych, wraz z metodą MIG stosowaną jedynie w przypadku aluminium i jego stopów oraz miedzi, są obecnie najszerzej stosowanymi metodami spawania, obejmując łącznie około 65% wszystkich przemysłowych łukowych metod spawania. Obydwie metody są bardzo uniwersalne, dając dużo wyższą wydajność niż spawanie elektrodami otulonymi, generując przy tym niższe koszty i pozwalając jednocześnie na zmechanizowanie i zautomatyzowanie procesów spawania. Ich największą wadą jest natomiast duża zależność jakości spoin od umiejętności spawacza, stąd tak ważne jest jego dobre przygotowanie do wykonywania zawodu.

Warunki uczestnictwa

  • wykształcenie co najmniej podstawowe lub ukończenie szkoły zawodowej
  • ukończony 18 rok życia
  • potwierdzona zaświadczeniem lekarza medycyny pracy zdolność do wykonywania zawodu spawacza


W kursie uczestniczyć mogą także spawacze posiadający Książkę Spawacza, którzy chcą poszerzyć posiadane uprawnienia spawalnicze o nową metodę spawania.

Program szkolenia

  • oznaczanie i wymiarowanie spoin
  • przygotowanie złączy do spawania
  • użytkowanie urządzeń do spawania MAG
  • spawalność, złącza spawane i odkształcenia złączy ze stali nierdzewnych
  • korozja i obróbka cieplna po spawaniu


W trakcie kursu spawania MAG nauczysz się między innymi prawidłowego i bezpiecznego posługiwania się migomatem, czyli półautomatem stosowanym nieomal we wszystkich gałęziach przemysłu spawalniczego (przemysł ciężki oraz maszynowy obejmujący stocznie, wytwarzanie konstrukcji stalowych, rurociągów, zbiorników ciśnieniowych, jak również branże remontowe oraz konserwacyjne). Migomaty są urządzeniami powszechnie stosowanymi w przemyśle do obróbki blach cienkich, szczególnie w branży samochodowej oraz przemyśle drobnym, a także do prac hobbistycznych lub domowych.

Zakończenie kursu

Absolwent kursu spawania metodą MAG uzyska niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego i bezpiecznego wykonywania zawodu spawacza. W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej absolwent otrzymuje: Książkę Spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza. Egzamin jest przeprowadzany przed Komisją Spawalniczą powołana przy DZDZ przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

ZAPRASZAMY !!!


Czas trwania: 145 godziny
Terminy: trwa nabór
Cena: 1 800,00 zł/os. dla klientów indywidualnych
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  materiały drukowane i elektroniczne
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
Osoba do kontaktu: Longina Gaszyńska, Mariola Szkwarkowska, kontakt
   Liczba wolnych miejsc: 0Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Jawor
ul.Poniatowskiego 25, I piętro
59-400 Jawor

Tel.: 76 870 26 54
Fax: 76 870 73 55
GG: 49817374
E-mail: okz.jawor@dzdz.edu.plFacebook