Kursy i szkolenia

Kurs spawania stali niestopowych elektrodą topliwą w osłonie gazów aktywnych (MAG)

 
Cel:
Celem zajęć jest przygotowanie słuchaczy do egzaminu zgodnie z wytycznym Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.
 
Na kurs mogą zostać przyjęci kandydaci, którzy:


  • ukończyli co najmniej szkołę podstawową lub szkołę zawodową,
  • ukończyli 18 rok życia,
  • posiadają zdolność do wykonywania zawodu spawacza, potwierdzoną świadectwem lekarskim.
W kursie uczestniczyć mogą także spawacze posiadający Książkę Spawacza, którzy chcą poszerzyć posiadane uprawnienia spawalnicze o nową metodę spawania.

Absolwent kursu uzyskuje wiedzę i umiejętności do samodzielnego i bezpiecznego wykonywania zawodu spawacza.
W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu składającego się z części teoretycznej i praktycznej absolwent otrzymuje: Książkę Spawacza oraz Świadectwo Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza.
Egzamin przeprowadza Komisja Spawalnicza powołana przy Dolnośląskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

ZAPRASZAMY !!!

Czas trwania: 145 godzin, w tym 25 godzin zajęć teoretycznych i 120 godzin zajęć praktycznych
Terminy: rozpoczęcie: trwa nabór
zajęcia realizowane są w zależności od preferencji grupy w dni powszednie lub systemem weekendowym
Cena: 1700 zł/os. dla klientów indywidualnych
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  do dyspozycji słuchaczy podręczniki z zakresu spawalnictwa
Osoba do kontaktu: Agnieszka Szmidt kontakt
   Liczba wolnych miejsc: 0Kontakt - Miejsce szkolenia

Tel.:
Fax:
E-mail:Facebook