Kursy i szkolenia

 Kurs "Rozpoznawanie autentyczności polskich znaków pieniężnych" 

 

Cel kursu:

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do zdobycia wiedzy zawodowej w stopniu wystarczającym do wykonywania czynności w zakresie kasjera złotowego , a w szczególności nabycie umiejętności w zakresie rozpoznawania falsyfikatów polskich znaków pieniężnych.

Wymagania stawiane uczestnikom kursu:

 • zdolność do czynności prawnych,
 • niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu lub inne przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.


W trakcie kursu uczestnicy zapoznają się z:

 • ochroną prawną środków płatniczych,
 • regulacjami prawa i aktami wykonawczymi,
 • podstawami prawnymi dotyczącymi obrotu znakami pieniężnymi, wymiany zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych oraz zatrzymywania falsyfikatów,
 • technikami wprowadzania do obrotu fałszywych znaków pieniężnych,
 • krajowymi  znakami pieniężnymi ,w tym PLN seria 1994,2012,2015 oraz 500 PLN,
 • stosowanymi zabezpieczeniami w polskich znakach pieniężnych.


Podstawowe umiejętności absolwenta kursu to:

 • sporządzanie protokołów z zatrzymania fałszywych znaków pieniężnych,
 • sporządzanie protokołów wymiany zużytych lub uszkodzonych znaków pieniężnych,
 • odczytywanie zastosowanych zabezpieczeń w znakach pieniężnych,
 • identyfikowanie polskich znaków pieniężnych,
 • przeprowadzanie analizy znaków pieniężnych pod kątem identyfikacji falsyfikatów polskich znaków pieniężnych.


Kurs prowadzi doświadczony trener-wykładowca z zakresu rozpoznawania autentyczności polskich i zagranicznych znaków pieniężnych z dużą praktyką w obrocie pieniężnym.


Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2017 poz. 1632).

 

Czas trwania: 10 godzin, 8.00-16.00
Termin szkolenia: Trwa nabór na 21.11.2019 r.
Cena: 300 zł/os. 
Inne: materiały drukowane i elektroniczne
Kontakt: tel. 71 344 28 12, e-mail: okz.biskupia@dzdz.edu.pl
   Liczba wolnych miejsc: 10

Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Wrocław I
ul. Biskupia 10a
50-148 Wrocław

Tel.: 71 344 28 12
Fax: 71 343 68 30
E-mail: okz.biskupia@dzdz.edu.plFacebook