Kursy i szkolenia

Przygotowanie do uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych dla przewoźników

 

Cel kursu:
Celem kursu jest  teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do zdania egzaminu państwowego i uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych  w zakresie transportu drogowego rzeczy i osób.

Kurs obejmuje tematy:
- wybrane zagadnienia z prawa cywilnego,
- wybrane zagadnienia z prawa handlowego,
- prawo socjalne,
- wybrane zagadnienia z prawa podatkowego,
- działalność gospodarcza i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa,
- dostęp do rynku usług transportowych,
- normy techniczne i techniczne aspekty działalności,
- bezpieczeństwo drogowe.

Po ukończeniu kursu na certyfikat kompetencji zawodowych dla przewożników, w celu uzyskania certyfikatu kandydat zdaje egzamin państwowy przed komisją powołaną przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie.

Koszt egzaminu wynosi: 800,00 zł - płatne na konto ITS.

Szczegółowe informacje na temat egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych dla przewoźników, zakresu egzaminowania oraz terminów znajdują się na stronie ITS - www.its.waw.pl

ZAPRASZAMY !!!
 

Czas trwania: 41 godzin (6 spotkań)
Terminy: 02.08.2019 r. - 11.08.2019 r. 
zajęcia: 2 piątki od 16.00 i 2 soboty i 2 niedziele od godz. 9.00
Egzamin państwowy organizowany w terminie ustalonym przez ITS 
Cena kursu: 900,00 zł/os.
Inne:  podręcznik na własność, serwis kawowy
Osoba do kontaktu: Agnieszka Majchrzak, Dominika Libucha 
kontakt  71 343 18 14, 71 344 28 12, 71 343 68 30
   Liczba wolnych miejsc: 2

Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Wrocław I
ul. Biskupia 10a
50-148 Wrocław

Tel.: 71 344 28 12
Fax: 71 343 68 30
E-mail: okz.biskupia@dzdz.edu.plFacebook