Kursy i szkolenia

obsługa pilarek łańcuchowych


Cel kursu:
Zdobycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności praktycznych wymaganych przy wykonywaniu zadań związanych z pozyskiwaniem drewna przy użyciu pilarki łańcuchowej, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa pracy.


Uczestnicy 
Szkolenie przeznaczone dla osób zainteresowanych pozyskaniem drewna przy uzyciu pilarek łańcuchowych

Zadaniem szkolenia jest:

  • zapoznanie słuchaczy z rodzajami pilarek stosowanych do prac leśnych, podstawowymi elementami budowy pilarek oraz czynnościami  związanymi z przygotowaniem pilarki do pracy i utrzymaniem jej właściwego stanu technicznego,
  • zapoznanie z  narzędziami i sprzętem pomocniczym niezbędnym przy pozyskiwaniu drewna w drodze samowyrobu,
  • poznanie techniki okrzesywania i przerzynki drewna,
  • poznanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy pozyskiwaniu drewna w drodze samowyrobu,
  • zdobycie wiedzy i umiejętności  w zakresie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.


Kurs kończy się egzaminem wewnętrznym przed Komisją powołaną przez Prezesa Dolnośląskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu.
Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r.poz.622).

ZAPRASZAMY

Czas trwania: 16 godzin
Terminy: trwa nabór
Cena: 350 zł/os. dla klientów indywidualnych
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  materiały drukowane 
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
Osoba do kontaktu: Urszula Wojnarowicz, Ewa Feńków kontakt
    

Liczba wolnych miejsc: 7


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Złotoryja
ul.Kolejowa 4
59-500 Złotoryja

Tel.: 76 878 58 55
Fax: 76 878 58 55
E-mail: okz.zlotoryja@dzdz.edu.plFacebook