Kursy i szkolenia

Podstawy języka niemieckiego dla opiekunów osób starszych


Cel kursu:
-  stworzenie podstaw języka niemieckiego, w zakresie słownictwa i niezbędnych struktur gramatycznych, umożliwijących porozumiewanie się w codziennych sytuacjach życiowych oraz pomocnych przy wykonywaniu pracy związanej z opieką nad osobą starszą,  
-  nabycie umiejętności przekazywania i pozyskiwania informacji za pomocą języka niemieckiego na temat spraw codziennych,
-  rozwijanie umiejętności samodzielnego i systematycznego uczenia się,
-  otwarcie się na komunikacje ponad granice, region i miejsce pracy.

Wymagania stawiane uczestnikom:
Uczestnikami kursu mogą być wszystkie osoby zainteresowane nauką podstaw języka niemieckiego, którego znajomość jest niezbędna do pracy poza granicami w charakterze opiekuna osób starszych.
 
Cele szczegółowe kursu:
 - zrozumienie prostych sytuacji komunikacyjnych, prostych wypowiedzi,
-  umiejętność zadawania prostych pytań i udzielania prostych odpowiedzi, 
-  formułowanie prostych wypowiedzi związanych z życiem codziennym,
-  umiejętność czytania i pisania prostych tekstów, napisów, ogłoszeń, informacji, formularzy, kwestionariuszy.
 
Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu wewnętrznego przed komisją powołaną przez organizatora szkolenia słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz.622). 
 
ZAPRASZAMY !!!

Czas trwania: 80 godzin
Terminy: trwa nabór
Cena: 800 zł/os. dla klientów indywidualnych
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne:  materiały drukowane i elektroniczne
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata, ciastka)
Osoba do kontaktu: Urszula Wojnarowicz, kontakt
   Liczba wolnych miejsc: 9


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Złotoryja
ul.Kolejowa 4
59-500 Złotoryja

Tel.: 76 878 58 55, 575316338
Fax: 76 878 58 55
E-mail: okz.zlotoryja@dzdz.edu.plFacebook