Kursy i szkolenia

 

 Pierwsza pomoc przedmedycznaCel kursu:

Celem kursu pierwszej pomocy przedmedycznej jest przygotowanie słuchaczy w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym osobom dorosłym i dzieciom.

Wymagania stawiane uczestnikom kursu:

Udział w kursie pierwszej pomocy przedmedycznej mogą wziąć wszystkie osoby wykazujące gotowość niesienia pomocy innym. Kandydaci powinni wykazywać się dobrym stanem zdrowia.

Absolwent kursu będzie potrafił udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach:

 • utraty przytomności,
 • wstrząsu,
 • zatrucia,
 • zatrzymania krążenia krwi i oddechu,
 • krwawienia,
 • dławienia się,
 • oparzenia,
 • porażenia prądem,
 • hipotermii,
 • tonięcia,
 • drgawek,
 • złamań i innych urazów.


Po ukończeniu kursu pierwszej pomocy przedmedycznej słuchacz otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz.U. poz. 1632).

ZAPRASZAMY !!!  


 

Czas trwania 7 godz.
Terminy trwa nabór
Cena 100,00 zł/os. (przy zgłoszeniach grupowych mozliwość zmiany ceny)
Inne materiały dydaktyczne, poczęstunek (kawa, herbata)
Osoba do kontaktu                          Monika Kamińska, Anna Wojtaczka


Liczba wolnych miejsc: 23


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Lubin
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14c
59-300 Lubin

Tel.: 76 844 39 40, 601 304 929
Fax: 76 844 39 40
E-mail: okz.lubin@dzdz.edu.plFacebook