Kursy i szkolenia

Kurs pierwsza pomoc przedmedyczna

Kurs pierwsza pomoc przedmedyczna. Jawor, ul. Kolejowa 12. DZDZ Kursy i Szkolenia

Cel kursu:

Celem kursu pierwszej pomocy przedmedycznej jest przygotowanie słuchaczy w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym osobom dorosłym i dzieciom.

Wymagania stawiane uczestnikom kursu:

Udział w kursie pierwszej pomocy przedmedycznej mogą wziąć wszystkie osoby wykazujące gotowość niesienia pomocy innym. Kandydaci powinni wykazywać się dobrym stanem zdrowia.

Absolwent kursu będzie potrafił udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej w sytuacjach:

 • utraty przytomności,
 • wstrząsu,
 • zatrucia,
 • zatrzymania krążenia krwi i oddechu,
 • krwawienia,
 • dławienia się,
 • oparzenia,
 • porażenia prądem,
 • hipotermii,
 • tonięcia,
 • drgawek,
 • złamań i innych urazów.


Po ukończeniu kursu pierwszej pomocy przedmedycznej słuchacz otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2018 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.z 2017 r. poz.1622).


ZAPRASZAMY !!!  
 

Czas trwania: 6 godzin
Terminy: rozpoczęcie: trwa nabór
Cena: 120 zł/os. 
Inne:  poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata)
Osoba do kontaktu: Longina Gaszyńska, Mariola Szkwarkowska kontakt
   


Liczba wolnych miejsc: 0Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Jawor
ul.Poniatowskiego 25, I piętro
59-400 Jawor

Tel.: 76 870 26 54
Fax: 76 870 73 55
GG: 49817374
E-mail: okz.jawor@dzdz.edu.plFacebook