Kursy i szkolenia

Obsługa żurawi przenośnych HDS

Cel kursu:
Kurs ma na celu przygotowanie słuchaczy do złożenia egzaminu sprawdzającego kwalifikacje wymagane do obsługi żurawi przenośnych

 

Warunki stawiane uczestnikom:
-ukończone 18 lat
-świadectwo lekarskie stwierdzające przydatność do zawodu
-ukończona co najmniej szkoła podstawowa oraz miesięczna praktyka
-posiadanie prawo jazdy kategorii obejmującej zakresem dane pojazdy

Program kursu obejmuje:
-wiadomości o dozorze technicznym,
-wiadomości ogólnotechniczne związane z budową i eksploatacją żurawi,
-budowa i konserwacja, 
-bhp,
-zajęcia praktyczne.

Po ukończeniu kursu słuchacz otrzymuje zaświadczenie zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 652).

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu przed komisją powołaną przez dyrektora oddziału UDT absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie kwalifikacyjne UDT uprawniające do obsługi żurawi przenośnych ( HDS)


ZAPRASZAMY !!!
Czas trwania: 40 godz.
Terminy: trwa nabór
Cena: 900,00 zł (w tym egzamin UDT)
Inne: materiały szkoleniowe
Osoba do kontaktu: Monika Kamińska, Anna Wojtaczka kontakt
   


Liczba wolnych miejsc: 20

Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Lubin
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14c
59-300 Lubin

Tel.: 76 844 39 40, 601 304 929
Fax: 76 844 39 40
E-mail: okz.lubin@dzdz.edu.plFacebook