Kursy i szkolenia

Palacz kotłów c.o.


Cel:
Przygotowanie uczestników do obsługi kotłów wodnych niskotemperaturowych i parowych niskociśnieniowych oraz przygotowanie do egzaminu na uzyskanie świadectwa kwalifikacyjnego w zakresie obsługi kotłów, zgodnie z ustawą – Prawo energetyczne.

Warunki uczestnictwa:
- ukończony 18 rok życia
- wykształcenia minimum podstawowe
Kandydaci powinni złożyć wniosek o przyjęcie na kurs z dokładnym określeniem zakresu uprawnień kwalifikacyjnych, które zamierzają uzyskać.

Zakres kursu i egzaminu obejmuje znajomość zagadnień: 
– budowy i zasady działania kotłów centralnego ogrzewania wraz z osprzętem i urządzeniami    
   pomocniczymi,
– zasad prawidłowej i ekonomicznej eksploatacji kotłów, osprzętu i urządzeń pomocniczych,
– wykorzystywania w eksploatacji wskazań typowej aparatury kontrolno-pomiarowej,
– przepisów bhp i przeciwpożarowych w zakresie eksploatacji kotłów i urządzeń pomocniczych.
 
Po ukończeniu zajęć słuchacz otrzymuje zaświadczenie ukończenia kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz.622). W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną działającą przy Dolnośląskim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki absolwent kursu otrzymuje stosowne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do obsługi kotłów grzewczych.
ZAPRASZAMY !!!

 

Czas trwania: 20 godzin
Terminy: trwa nabór
Cena:. 400 zł/os. +200 zł egzamin kwalifikacyjny . Cena może ulec zmianie . Kalkulacja dla grupy 10 osób
przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny 
Inne:  materiały drukowane i elektroniczne
Osoba do kontaktu: Monika Bierut, kontakt
   Liczba wolnych miejsc: 0

Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Ząbkowice Śląskie
ul. Wrocławska 27a
57-200 Ząbkowice Śląskie

Tel.: 883 663 223
Tel.: 605 215 941
Fax:
E-mail: okz.zabkowice@dzdz.edu.plFacebook