Kursy i szkolenia

Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych


Cel:
Celem kursu jest przekazanie słuchaczom wiadomości i umiejętności zawodowych niezbędnych w pracy opiekuna w domach pomocy społecznej różnego typu.
      
Wymagania stawiane kandydatom na kurs:
–        odpowiednie predyspozycje i umiejętności, a w szczególności:


  • empatia,
  • łatwość nawiązywania kontaktów,
  • życzliwość,
  • odpowiedzialność,
  • umiejętność reprezentowania innych,
  • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
  • wrażliwość na sprawy osób potrzebujących pomocy,
  • umiejętność pracy w zespole,
–        pełna psychiczna i fizyczna sprawność.

Po ukończeniu kursu istnieje możliwość podjęcia zatrudnienia:
- publicznych i prywatnych domach pomocy społecznej różnych typów,
- domach dla osób bezdomnych,
- środowiskowych domach samopomocy dla osób chorych psychicznie,
-ośrodkach wsparcia o charakterze półstacjonarnym.    

Po ukończeniu kursu uczestnik otrzymuje 
zaświadczenie o ukończeniu kursu zgodne z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz.U. poz. 1632).
 

ZAPRASZAMY !!!

Czas trwania: 110 godz.
Terminy: trwa nabór
Cena: 1100,00 zł/os. 
Inne:  materiały szkoleniowe, poczęstunek (kawa, herbata)
Osoba do kontaktu: Monika Kamińska, Anna Wojtaczka kontakt
   Liczba wolnych miejsc: 15


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Lubin
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14c
59-300 Lubin

Tel.: 76 844 39 40, 601 304 929
Fax: 76 844 39 40
E-mail: okz.lubin@dzdz.edu.plFacebook