Kursy i szkolenia

Operator ręcznych maszyn do robót drogowych


Cele kształcenia.
Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników kursu do uzyskania kwalifikacji w zawodzie operatora urządzeń określonej specjalności.

Opis efektów kształcenia.
Uczestnicy kursu powinni umieć:

  • organizować stanowisko pracy,
  • przygotować maszynę do pracy w różnych warunkach,
  • wykonywać prace maszyną samodzielnie oraz we współpracy z innymi maszynami i środkami transportu,
  • wykonywać proste regulacje i naprawy,
  • sporządzać dokumentację eksploatacyjną.

Wymagania stawiane uczestnikom:
  • ukończone 18 lat,
  • wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • aktualne zaświadczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora maszyn lub urządzeń określonej specjalności,
Powyższe informacje muszą być potwierdzone na wniosku o przyjęcie na kurs.

Program kursu:
1. Użytkowanie eksploatacyjne
2. Dokumentacja techniczna
3. Bezpieczeństwo i higiena pracy
4. Podstawy elektrotechniki
5. Budowa urządzeń
6. Technologia robót
7. Zajęcia praktyczne

Kurs kończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie. Po jego pozytywnym zaliczeniu uczestnik otrzymuje stosowne Świadectwo i Książeczkę operatora maszyn roboczych z wpisem uprawniającym do obsługi urządzeń określonej specjalności / narzędzia udarowe ręczne, zagęszczarki i ubijaki wibracyjne, przecinarki do nawierzchni dróg/

ZAPRASZAMY !!!


Czas trwania:
44 godzin/ na specjalność: w tym zajęcia teoretyczne 34 godzin, zajęcia praktyczne 10 godzin 
Terminy:
nabór w toku
zajęcia weekendowe, w piątek w godz.16:00 - 20:00
sobota i niedziela  w godz. od 8:00 do 14:30 
zajęcia teoretyczne i praktyczne odbywają się w Oleśnicy
Cena:
900.00 zł/ za jedną specjalność dla klientów indywidualnych (cena kursu obejmuje materiały szkoleniowe, egzamin państwowy przed Komisją IMBiGS)
rabat przy łączeniu specjalności, przy zgłoszeniach grupowych negocjacja ceny
Inne: 
materiały drukowane i elektroniczne
poczęstunek w trakcie zajęć (kawa, herbata, )
Osoba do kontaktu:
Anna Gawińska, Andrzej  Żurek kontakt
 
 
 

Liczba wolnych miejsc: 20


Kontakt - Miejsce szkolenia


OKZ Oleśnica
ul. Młynarska 3
56-400 Oleśnica

Tel.: 71 314 20 68
Fax: 71 398 57 28
E-mail: okz.olesnica@dzdz.edu.plFacebook